edroga001Do budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna przygotowywano się przez kilka lat. W 2016 roku miasto podpisało z Zarządem Województwa Śląskiego umowę na rekordowe w historii miasta dofinansowanie budowy dziesięciokilometrowego odcinka. Jak przekonywał prezydent Rybnika Piotr Kuczera, droga ta, oprócz poprawy układu komunikacyjnego, otworzy nowe tereny inwestycyjne, a tym samym podniesie gospodarcze znaczenie regionu.

 

- To największa i najważniejsza inwestycja realizowana ze środków europejskich w województwie śląskim. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest ona miastu niezbędna jako czynnik cywilizacyjnego rozwoju. Bez tej drogi nie będzie w mieście biznesu, który potrzebuje szybkich ścieżek transportu, a co za tym idzie, nie będzie miejsc pracy, które pozwolą zatrzymać mieszkańców tu, na miejscu – powiedział marszałek Wojciech Saługa podczas debaty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku w ramach cyklu "Miasta Idei".

- Ta droga to jest łącznik z aglomeracją ostrawską i katowicką, jest to szybkie połączenie Rybnika z tymi obszarami. Dla przyszłości, rozwoju biznesu, miejsc pracy, komfortu życia w mieście jest to sprawa podstawowa. Do tego zadania zgodnie z deklaracjami dokładamy również budowaną Drogę Śródmiejską. To inwestycja, która zmieni Rybnik na lepsze – mówił prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Uczestnicy zwrócili także uwagę, że powstawanie dróg wyprowadzających ruch z miast przyczynia się do ich wyludnienia – mieszkańcy chcą pracować w mieście, ale wolą żyć poza jego centrum. Jak podkreślili zgodnie, konieczna jest budowa dróg rowerowych jako alternatywy dla ruchu samochodowego oraz sieci komunikacji publicznej na wysokim poziomie, odpowiadającym oczekiwaniom mieszkańców.

- Jako samorządowcy pytamy i badamy, czego potrzebują mieszkańcy i najczęściej padają odpowiedzi, że dróg i parkingów. Te odpowiedzi nie mogą dziwić, jeśli uświadomimy sobie, że nie ma dobrej komunikacji publicznej czy ścieżek rowerowych, którymi mogliby przemieszczać się bezpiecznie. Z braku innym możliwości mieszkańcy przesiadają się do samochodów – mówił marszałek Saługa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.