edroga808Końcówka roku to tradycyjnie gorący okres otwierania nowo wybudowanych dróg. Nie inaczej było też w 2017. Drogowcy, jeszcze przed świętami, udostępnili kierowcom dziesiątki kilometrów nowych tras ekspresowych: S5, S7, S8 i S51.

 

S5: ekspresowo przez Dolny Śląsk

Kierowcy mają już do dyspozycji cały dolnośląski, prawie 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Korzeńsko do węzła Wrocław Północ, dzięki oddanemu 22 grudnia niemal 30-kilometrowemu odcinkowi od węzła Krościna do węzła Wrocław Północ.

6 listopada 2017 r. oddano do ruchu prawie 20 km trasy S5 między węzłami Korzeńsko a Krościna. Pod koniec grudnia otwarto dodatkowo około 30 kilometrów drogi ekspresowej, łączącej Wrocław z północną częścią kraju.

Droga ekspresowa S5 w Polsce docelowo będzie liczyła około 360 km i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Łącznie z dolnośląskim odcinkiem S5, oddano już do ruchu 155 km, natomiast w realizacji jest jeszcze 205 km. Planowane połączenie całej trasy ma nastąpić w 2019 r.

S5 przebiegać będzie poprzez środkową część Polski i połączy:
- AOW A8 na węźle Wrocław Północ z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza;
- W Poznaniu połączy się z drogą ekspresową S11, a w Bydgoszczy z drogą ekspresową S10,
- poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia będzie umożliwiała dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S8.

W ramach budowy S5 powstało 7 węzłów drogowych, które w sposób bezkolizyjny umożliwiają włączenie się do ruchu: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Wrocław Północ.

Na prawie 50-kilometrowym odcinku drogi S5 wybudowano 46 obiektów mostowych, w tym most przechodzący ponad dwoma rzekami Baryczą i Młynówką oraz nad torami stacji kolejowej Żmigród w ciągu linii kolejowej Wrocław – Poznań, a także obiekt przechodzący nad terenami zalewowymi, przez rzekę Widawę oraz kanał Sołtysowicki.

Dodatkowo wybudowano 85 przepustów, w tym 29 przepustów ekologicznych.

Powstały 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód. Przy węźle Krościna powstał Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Krościna, którego zadaniem będzie bieżące utrzymanie trasy.

W linii rozdziału, pomiędzy jezdniami, zamontowane zostały na przejazdach awaryjnych szybko rozbieralne bariery linowe, których łatwy i szybki sposób demontażu usprawni przeprowadzanie akcji ratowniczych przez służby ratunkowe w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 1,86 mld zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła ok. 911 mln zł. Budowa trwała od 2014do końca 2017 roku.

S7: obwodnica Ostródy i dwie jezdnie z Olsztyna do Olsztynka

obwodnica ostrodyDwa nowe odcinki dróg otwarto także w województwie warmińsko-mazurskim. W okolicach Ostródy udostępnione zostały fragmenty S7 i DK 16 o łącznej długości 18,4 km. Pierwszy z nich omija Ostródę w kierunku północ-południe, zaś „szesnastka”, jedną jezdnią, w kierunku wschód – zachód. Kierowcy jadący z Olsztynka do Olsztyna od 22 grudnia jeżdżą już dwuezdniową trasą aż do powstającej obecnie obwodnicy stolicy regionu.

Przejezdna jest niemal cała obwodnica Ostródy w ciągu S7. Brakujący fragment to tymczasowy objazd w miejscu budowy mostu łukowego nad kanałem Pauzeńskim. Na tym obiekcie trwają jeszcze prace - układana jest warstwa izolacji.

Niedokończone prace to efekt upadłości firmy, która budowała ten obiekt. W rezultacie przez kilka najbliższych tygodni na wysokości mostu będzie obowiązywała dotychczasowa organizacja ruchu, czyli objazd drogami lokalnymi o długości ok. 1 km.

Dostępna dla ruchu jest też jedna jezdnia obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi niedokończone zostały prace na jednej jezdni mostu. Zakończenie prac na obiekcie potrwa prawdopodobnie do wiosny.

Obwodnica Ostródy w ciągu S7, od węzła Ostróda Północ do węzła Ostróda Południe, jest częścią inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków dróg o łącznej długości 18,4 km z czego 9,7 km w ciągu S7 i 8,7 km w ciągu DK 16. W ramach zadania wybudowano 9 wiaduktów drogowych, 5 mostów, 1 przejście dla pieszych pod drogą S7, przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny.

Na szczególną uwagę zasługuje najdłuższy na tym zadaniu obiekt mostowy w ciągu DK 16 o długości 677 metrów. Jest to obiekt typu extradosed, czteroprzęsłowy. Będzie on prowadził drogę nr 16 nad głęboką rynną polodowcową jeziora Morliny, przez którą płynie Ornowska Struga oraz prowadzi droga gminna. Obiekt będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Drugim, co do wielkości mostem realizowanym w ramach tej inwestycji jest most nad Drwęcą i jej doliną, ul. Mazurską oraz linią kolejową. Ma on długość 561 m. Ciekawym obiektem jest również most łukowy nad Kanałem Pauzeńskim w ciągu S7 o długości 343 m. Podobną długość (340 m) ma most nad terenem bagiennym wzdłuż Jeziora Pauzeńskiego. 108 m długości ma z kolei most nad akwenem znajdującym się na terenie ogródków działkowych „Nenufar”.

Kończąca się inwestycja o wartości 1,3 mld zł polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstały dwa węzły drogowe - „Ostróda Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 i „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu z DK 16. Wraz z budową odcinka S7 została zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 16 obwodnica Ostródy od skrzyżowania z DK 15 w rejonie miejscowości Ornowo do węzła „Ostróda Południe”. Obwodnica Ostródy ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

S51: bez skrzyżowań między Olsztynem a Olsztynkiem

Drogowcom udało się też udostępnić drugą jezdnię drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek. Kierowcy mogą korzystać z docelowego przekroju drogi, jednak do czasu zakończenia wszystkich prac poza głównym ciągiem drogi nie będzie ona miała klasy S.

Wprawdzie dostęp do drogi będzie możliwy tylko poprzez węzły, to jednak maksymalna dopuszczalna prędkość będzie taka jak dla dwujezdniowej drogi klasy GP, czyli 100 km/h. Czasowo, ze względu na toczące się prace, mogą się pojawiać ograniczenia prędkości do 70 km/h. Dokończenia będzie jeszcze wymagał kilkusetmetrowy odcinek tej drogi na styku z budowanym aktualnie w ramach południowej obwodnicy Olsztyna węzłem Olsztyn Południe.

Inwestycja polegała na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstały dwa węzły drogowe - „Stawiguda” i „Gryźliny”. Budowany odcinek drogi S51 dowiązany będzie do węzła Olsztyn Południe, zaprojektowanego w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna. Koniec odcinka znajduje się w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51. Dzięki wybudowaniu S51, stolica regionu - Olsztyn uzyska bezpośrednie połączenie z resztą kraju poprzez sieć dróg ekspresowych i autostrad.

S8: granica województwa - Zambrów

S8 dwie jezdnieNowa organizacja ruchu przed świętami pojawiła się też na odcinku S8 od granicy województwa - do obwodnicy Zambrowa na Podlasiu. Wprawdzie z ograniczeniami prędkości do 100 km/h, ale wygodniej i bezpieczniej będzie więc na kolejnym 15-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S8.

Budowa odcinka od granicy województwa do Zambrowa dobiega już końca. Gotowe są obie jezdnie, są też elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery) i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt). Trwają jeszcze prace wykończeniowe wokół drogi głównej - stąd miejscami mogą pojawiać sięutrudnienia w ruchu i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Kontynuowane są także przy układzie dróg serwisowych i lokalnych, które miały być przebudowane w ramach kontraktu.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do zakończenia koniecznych robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Odcinek S8 granica województwa - Zambrów realizowany jest od 28 stycznia 2015.

Kontrakt na roboty opiewa na 454,9 mln zł - za tą kwotę wykonawca wybudował 15 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej, na której powstało 17 obiektów inżynierskich:
- 4 mosty + przejścia dla zwierząt w ciągu trasy S8,
- 5 wiaduktów nad trasą S8,
- 2 przejścia dla dużych zwierząt nad trasą S8 z blachy falistej,
- 6 przejść dla zwierząt pod trasą S8 oraz drogami zbiorczymi i dojazdowymi.

Ponadto powstał węzeł „Szumowo” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1996B oraz Miejsce Obsługi Podróżnych - Ostrożne (zlokalizowane po prawej stronie S8 dla pojazdów jadących w kierunku Białegostoku).

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania z UE to 295,5 mln zł.

S8: obwodnica Marek

Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona także na ponad 15-kilometrowej trasie pomiędzy Markami a Radzyminem. Kierowcy mają do dyspozycji trasę główną, czyli dwie jezdnie po 3 pasy ruchu oraz węzły: Zielonka i Radzymin Południe.

Węzeł Kobyłka jest zamknięty i nie ma możliwości zjazdu. Wykonawca prowadzi tam jeszcze prace. Na węźle Marki będzie rozbierał istniejącą łącznicę prowadzącą ruch z Trasy Toruńskiej (S8) na DK 8 do Marek, co umożliwi mu wykonanie zjazdu z obwodnicy (jadąc od Białegostoku) do Marek.

Ponadto do dokończenia są prace poza ciągiem głównym. Wykonawca zadania I (odc. Marki-Kobyłka) zapowiedział zakończenie robót w drugim kwartale 2018 r.

Natomiast na węźle Radzymin Południe wykonawca zadania 2 (odc. Kobyłka-Radzymin) będzie kończył roboty przez ok. 3 tygodnie, które są możliwe do zrealizowania po przełożeniu ruchu (po otwarciu ciągu głównego obwodnicy Marek).

W związku z prowadzonymi pracami w pierwszym etapie wyłączone z użytkowania zostały dwa węzły drogowe: węzeł Kobyłka (z ul. Szkolną) oraz węzeł Wołomin (z docelowym przebiegiem DW 635). Węzeł Marki w pierwszym okresie użytkowania będzie o niepełnych relacjach – będzie trwać budowa łącznicy relacji Białystok – Warszawa Targówek (ul. Radzymińska)/Marki.

Do dyspozycji kierowców będą: węzeł Radzymin Południe z drogą wojewódzką nr 635 oraz węzeł Zielonka z drogą wojewódzką nr 631.

Umowy na realizację S8 Marki - Radzymin zostały podpisane zostały podpisane w listopadzie 2014 r. Termin zakończenia prac dla trasy głównej został ustalony na koniec lipca 2017 r. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, wykonawcy byli uprawnieni do wystąpienia o przedłużenie czasu na ukończenie robót z uwagi na brak możliwości wykonywania prac w okresie zimowym, dlatego też termin ten został przesunięty na październik 2017 r.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.