S17KolbielGarwolin 0434 1Prawie wszystkie oddziały GDDKiA podsumowały rok swojej pracy obejmującej planowanie, ogłaszanie przetargów, wybór wykonawców, nadzorowanie projektowania i robót budowlanych oraz oddawanie nowych odcinków dróg krajowych. I chociaż spora część zadań dotyczyła utrzymania, remontowania, poprawy brd, budowy obwodnic itd., to jednak w 2019 roku chyba najwięcej uwagi poświęcono drogom ekspresowym.

 

S3
Droga S3 jako szlak komunikacyjny nie tylko łączy na zachodzie kraju północ z południem, ale również trzy autostrady: A6, A2 i A4.

S3 obwodnica BolkowaW mijającym roku dobiegały końca prace związane z budową drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim. Ostatnim elementem była budowa mostu na rzece Odrze w Cigacicach. Oddanie tego obiektu w grudniu, pozwala kierowcom na przejazd drogą S3 przez województwo lubuskie, w relacji północ-południe, już bez ograniczeń.

W maju ruszyły roboty na dwóch odcinkach drogi S3 Brzozowo - Miękowo i Miękowo - Rzęśnica. Dawna DK 3 przekształca się w nową S3, zgodną ze współczesnymi parametrami na odcinku 41,4 km. Prowadzone są roboty bitumiczne, wykonywane są wiadukty i mosty. Droga powinna zostać zakończona w kwietniu 2021 roku.

Na przełomie listopada i grudnia tego roku został ogłoszony przetarg na realizację dwóch odcinków S3 Świnoujście - Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz - Troszyn o długości 16 km. Łącznie to 33 km najbardziej wysuniętego na północ odcinka S3. W ramach robót przewidziana jest realizacja dwujezdniowej drogi ekspresowej na cały odcinku do ronda łączącego S3 z tunelem w Świnoujściu do wybudowanej kilka lat temu obwodnicy Parłówka. Na przebiegu nowej trasy powstanie łącznie 7 węzłów drogowych oraz obustronne miejsce obsługi podróżnych między Dargobądzem i Wolinem. Przy węźle Wolin Wschód, w ramach inwestycji zostanie wybudowany obwód utrzymania drogi ekspresowej. Droga powinna być gotowa w 2024 roku.

Ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków: Koszalin – Zegrze Pomorskie, Zegrze Pomorskie – Kłanino (węzeł Koszalin Południe), Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice nastąpiło na początku marca 2019 roku. Podpisanie umów planowane jest w I kwartale 2020 roku. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w 2023 roku.

Na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. 20 listopada podpisana została umowa na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14 km. Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami dwóch ostatnich fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km na terenie Dolnego Śląska (węzeł Bolków - węzeł Kamienna Góra Północ oraz węzeł Kamienna Góra Północ - granica państwa). Umowa realizowana jest w systemie "projektuj i buduj".
Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Po otrzymaniu decyzji ZRID wykonawcy będą mogli przystąpić do robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac na obu odcinkach to II połowa 2023 r., ze względu na budowany tam najdłuższy tunel drążony w skale.

S5

Droga ekspresowa S5 spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju.

Ponad 50 kilometrów w Wielkopolsce
Od 14 grudnia kierowcy mogą korzystać z trzech odcinków S5 o łącznej długości ponad 50 kilometrów. Nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, skracając czas przejazdu do ok. 1,5 godziny.

Poznań - Wronczyn
W ramach realizacji powstała droga ekspresowa S5 o długości około 16 km - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, trzy węzły drogowe (Konarzewo, Stęszew, Mosina) oraz 17 obiektów inżynierskich. W przyszłym roku prowadzone będą jeszcze prace związane z zagospodarowaniem Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg serwisowych oraz nasadzeń zieleni.

Wronczyn - Kościan Południe
W ramach zadania zrealizowano prawie 19 km drogi ekspresowej, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, dwa węzły drogowe (Czempiń oraz Kościan Północ), 22 obiekty inżynierskie, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg oraz drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5.

Kościan Południe - Radomicko
W ramach zadania zrealizowano prawie 16 km drogi ekspresowej, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, cztery węzły drogowe (Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno) oraz 22 obiekty inżynierskie. Nadal będą prowadzone prace poza jezdniami, jednak w żaden sposób nie będą one wpływały na ruch. W celu zachowania bezpieczeństwa na odcinku od węzła Kościan Północ do węzła Lipno będzie obowiązywało tymczasowe ograniczenie prędkości do 90 km/h oraz oznakowanie A-18b – „zwierzęta dzikie”.

Dzięki udostępnieniu ostatnich 50 kilometrów cała droga ekspresowa S5 w województwie wielkopolskim o długości ponad 160 km i wartości inwestycyjnej około 5,5 mld złotych została zrealizowana, a Poznań i Wrocław dołączą do par miast bezpośrednio skomunikowanych drogami szybkiego ruchu.

Kujawsko-pomorskie

S5 bydgoszczOd 23 grudnia kierowcy mogą korzystać z ponad 25 km odcinka drogi ekspresowej S5 od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W ramach budowy tego odcinka powstały cztery węzły drogowe (Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz) oraz 16 obiektów inżynierskich. Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt. W ramach zadania powstała również para Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP Żnin Wschód / MOP Żnin Zachód.

Do ruchu oddany został również węzeł Żnin Północ (Jaroszewo) wchodzący w skład budowy 6 odcinka od Szubina. Pozwoliło to skomunikować nową trasę z istniejąca drogą krajową nr 5.

13 listopada 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ. Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ) otwarcie ofert nastąpiło 17 grudnia br. Trwa analiza przedłożonych ofert.

Na Dolnym Śląsku
Nowy odcinek na Dolnym Śląsku będzie przedłużeniem istniejącej S5, która biegnie od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Droga ekspresowa w południowej części województwa stworzy nowy korytarz transportowy, który będzie łączył trasy S3 i S8, odciąży centra miast od transportu ciężarowego, poprawi warunki życia w regionie i zwiększy dostępność terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej.

Warmińsko-mazurskie
W sierpniu 2019 roku ruszył przetarg na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy. Otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2019 r. Realizacją tego zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Budżet zamawiającego wynosi ok. 170 mln zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o długości ok. 5 km. Przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023. Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda.

S6
130 km nowej drogi ekspresowej
S6 przed m OlchowoKierowcy mogą już korzystać całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 132 km. Nowa trasa skróciła czas przejazdu ze Szczecina do Koszalina o około 40 minut. Koszt całej S6 Goleniów - Koszalin to około 3,9 miliarda złotych, inwestycja była współfinansowana ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania sięgnęła 1,55 miliarda złotych.

Jako pierwszy, w maju 2019 roku, do ruchu został oddany odcinek łączący drogę S3 w rejonie Goleniowa z obwodnicą Nowogardu. Od sierpnia na odcinku Nowogard-Płoty ruch odbywał się już jedną jezdnią nowej drogi. Kolejne odcinki zostały oddane do ruchu 30 września 2019 - były to dwa odcinki łączące Płoty z Kołobrzegiem. 10 października do użytkowania oddano odcinki między Kołobrzegiem a Koszalinem wraz z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa, co umożliwiło spięcie całej trasy S6 w funkcjonalną całość. Pod koniec października została udostępniona druga jezdnia od Płot do Nowogardu, a na koniec listopada odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa do węzła Koszalin Wschód.

Droga S6 to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Trasa jest w pełni bezkolizyjna, wjazd na drogę i zjazd z niej jest możliwy przez węzły drogowe, których powstało łącznie 16. Na całej trasie powstało 146 obiektów mostowych. Budowa drogi obejmuję również 3 pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) oraz trzy obwody utrzymania drogi ekspresowej. Zarządzanie i utrzymanie drogi umożliwią 3 obwody drogowe powstałe przy węzłach. W ramach inwestycji powstał również system zarządzania ruchem z wieloma kamerami, czujnikami i tablicami zmiennej treści, który będzie sukcesywnie wdrażany w użytkowanie.

S7
Od 2019 roku cały, około 100-kilometrowy odcinek drogi nr 7 w granicach województwa świętokrzyskiego ma pełne parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej dzięki otwarciu w grudniu, na pięć miesięcy przed terminem umownym, ciągu głównego S7 od granicy województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej.

S7 w woj 1Nowym blisko 8-kilometrowym odcinkiem ciągu głównego można jeździć od 18 grudnia, a to oznacza, że od tego dnia kierowcy mają do dyspozycji około 200 kilometrów drogi ekspresowej S7 od granicy Małopolski i Świętokrzyskiego w kierunku Warszawy. Zgodnie z umową pozostałe prace w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych realizowane będą do maja 2020.

W Małopolsce udostępniony dla ruchu został odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK 47 od węzła Zabornia do Chabówki, ale także lewa jezdnia nowego odcinka S7 Lubień – Naprawa. Rozpoczęła się budowa S7 Szczepanowice - Widoma.

Lubień-Rabka Zdrój
Od 28 września kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK47 od węzła Zabornia do Chabówki. 20 grudnia natomiast oddana została do ruchu lewa jezdnia odcinka Lubień –Naprawa. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. W styczniu 2020 r. rozpocznie się budowa muru oporowego, na którym powstanie fragment jezdni prawej łączący istniejącą S7 z nowym odcinkiem. Nieco dalej na prawej jezdni trwa budowa estakady, którą wstrzymało osuwisko.

Dwujezdniowa nowa droga od Lubnia do Rabki Zdroju ma 16,7 km długości, w tym 15,8 km ma parametry drogi ekspresowej. W środkowej części odcinka Naprawa – Skomielna Biała, w górze Luboń Mały drążony jest dwukomorowy tunel, o długości w przypadku każdej nitki 2,06 km. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu została przebita na wylot. Drążenie lewej nitki trwa nadal. Od strony południowej trzeba było zabezpieczać osuwisko, przed rozpoczęciem drążenia portalu południowego nitki lewej. Drążenie od tej strony już trwa. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

Na północ od Krakowa
Pierwsza łopata wbita została 11 września na odcinku Szczepanowice – Widoma. Droga ekspresowa od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej.

Trwają prace przy wykopach i nasypach w ciągu głównym drogi oraz obiektach inżynierskich. Wbijane są pale pod podpory, zbrojone i betonowane są fundamenty przyczółków i podpór.

26 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , dla odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Trwają przygotowania materiałów do złożenia wniosku o zgodę na realizację inwestycji.

Trwa przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).

Cały odcinek drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa ma 55,6 km długości. Droga będzie także pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice” oraz węzeł zespolony „Kraków Grębałów”. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

Napierki - Płońsk
S7 Nidzica Napierki pod ruchem fot Karol GlebockiNa etapie realizacji pozostają cztery odcinki drogi ekspresowej S7 prowadzone na terenie Mazowsza. Umowy na dwa kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km) podpisano w grudniu 2017 r., natomiast w styczniu 2018 podpisano umowy na projekt i budowę 2 odcinków drogi ekspresowej S7 Strzegowo – Pieńki (23,4 km) i Pieńki – Płońsk (13,8 km).

Jesienią 2019 r. rozpoczęły się prace budowlane na trzech odcinkach drogi ekspresowej S7 Mława - Strzegowo, Strzegowo - Pieńki i Pieńki - Płońsk. Budowa obejmuje trzy odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 57,2 km: Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). To trzy z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego, na które zostały już podpisane umowy na realizację. Ostatni: Napierki - Mława (ok. 14 km) oczekuje na wydanie decyzji ZRID.

Na Mazowszu w fazie realizacji znajduje się też odcinek S7 Lesznowola - Grójec, natomiast planowane są odcinki: Płońsk – Czosnów, Czosnów – Kiełpin oraz Kiełpin – Warszawa.

S8
Droga krajowa nr 8 od Wrocławia do Kłodzka będzie drogą o parametrach klasy drogi ekspresowej (klasa S). W trakcie opracowania jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Na posiedzeniu Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, które planowane jest w I kwartale 2020 roku, zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który będzie kolejnym etapem realizacji tego zadania.

S10
W roku 2019 w etap robót budowlanych weszły 3 inwestycje realizowane w formule "projektuj i buduj". Od marca rozpoczęły się roboty na drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa o długości 6,4 km. Obecnie na niemal całej długości nowej jezdni obwodnicy są już wykonane warstwy bitumiczne, wykonana jest również konstrukcja wiaduktu w ciągu nowej jezdni, zaawansowana jest budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo. Roboty będą jeszcze obejmowały remont dotychczasowej jezdni DK 10 i powinny zakończyć się w październiku 2020 roku.

Natomiast na odcinku do Szczecina do Piły w 2020 roku powinna być uzyskana decyzja środowiskowa.

S11
S11 obwodnica Ostrowa WlkpS11 wydłużyła się też w Zachodniopomorskiem o obwodnicę Szczecinka. Jest to 12-kilometrowa, dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Trasa składa się z 2 węzłów drogowych i 2 rond (na początku i na końcu obwodnicy) oraz 8 wiaduktów, mostu, kładki dla pieszych, estakady i przejścia ekologicznego.

Na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczęto prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. W pierwszym powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8. Obecnie realizowana jest druga część tego zadania, tj. przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK 11, a przyszłej S11. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 roku.

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno - granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna).

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi S11: Szczecinek – Piła, Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik, Kórnik – Ostrów Wlkp., Ostrów Wlkp. – Kępno. Dokumentacja jest przygotowywana również dla odcinka od Bobolic do Szczecinka.

S12
Droga ekspresowa S12 jest częścią szlaku krajowego wschód - zachód, łączącego granice kraju: Dorohusk - Łęknica.
Oddanie do ruchu odcinka S12, skróciło o kilkanaście minut czas dojazdu na trasie Puławy - Lublin. Sukcesywnie skraca się także podróż pomiędzy Warszawą a Lublinem, Chełmem i Zamościem. Już teraz ok. 153-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, od końca przyszłej obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask, pozwala pokonać tę trasę samochodem osobowym w około 80 minut.

2019 rok niósł za sobą również wyłonienie wykonawcy dwóch miejsc obsługi podróżnych kategorii I przy S12 w m. Bystrzejowice i Wierzchowiska na odcinku Lublin – Piaski.

Trwają także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12, a w 2019 roku podpisane zostały umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych dwóch odcinków, od Piask do Chełma i od Chełma do Dorohuska (łączna długość to ok. 75 km). W rękach projektantów jest również opracowanie dokumentacji na blisko 120 km S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Dla odcinków od Piask do węzła Zamość Sitaniec i od węzła Zamość Wschód do początku obwodnicy Hrebennego opracowywana jest koncepcja programowa, a dla odcinków od węzła Łopiennik do węzła Krasnystaw Północ oraz od węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód materiały do decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej.

Na Mazowszu planowane są: S12 Sulejów-Radom (granica województwa łódzkiego - Radom) oraz S12 Radom – Lublin.

30 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego). Długość drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem to ponad 61 km. W ramach projektu przewiduje się także budowę 8 węzłów drogowych.

S14
Udało się w końcu podpisać umowę na drugi odcinek drogi ekspresowej S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi, węzeł Łódź Teofilów - Słowik. To ostatni, brakujący fragment tzw. ringu dróg szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej. Nastąpiło to 22 sierpnia z firmą Stecol Corporation z ChRL. Budowa ostatniego odcinka S14 jest ważna nie tylko z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, ale także dla całej sieci dróg krajowych. Po zakończeniu inwestycji droga ekspresowa S14 będzie liczyła ok. 28,5 km długości, połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8 i w całości będzie przebiegała przez teren województwa łódzkiego. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 metra każdy z możliwością dobudowy trzeciego, zewnętrznego, zależnie od potrzeb.

S16
Ostatnią częścią sieci dróg szybkiego ruchu na Podlasiu jest droga ekspresowa S16, łącząca drogę ekspresową S61 w rejonie Ełku z drogą ekspresową S19 w rejonie Białegostoku. Droga ta jest na wstępnym etapie prac przygotowawczych (we wrześniu odebrane zostało uproszczone Studium Korytarzowe, a obecnie trwa przygotowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego.

Mrągowo – Orzysz – Ełk
Trwają prace nad aktualizacja STEŚ i koncepcją programową dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk o długości ok. 80 km. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Borki Wielkie – Mrągowo
W sierpniu GDDKiA ogłosiła ponownie przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpiło 15 listopada 2019 r. O realizację zadania ubiega się siedmiu wykonawców. Kosztorys GDDKiA to ok. 616,6 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

S17
S17Garwolingranica 2896 1W 2019 roku GDDKiA udostępniła kierowcom pięć odcinków trasy S17 pomiędzy końcem przyszłej obwodnicy Kołbieli a węzłem Kurów Zachód (łącznie prawie 72 km). Na kolejnych blisko 24 km S17 w kierunku Warszawy, od węzła Lubelska do końca budowanej obwodnicy Kołbieli, trwają prace budowlane. Podobnie jak na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (o długości blisko 10 km).

W 2020 roku, po ukończeniu pozostałych odcinków S17, podróż od skrzyżowania z DK2 do rozjazdu na Zamość lub Chełm na końcu obwodnicy Piask będzie można przebyć w ok. 100 minut. Planowane są jeszcze odcinki: Drewnica – Ząbki, Ząbki – Zakręt.

S19
Droga S19 stanowi część europejskiego międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia łączącego Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.
Ta droga ekspresowa jest w województwie podlaskim w fazie przygotowań od Kuźnicy (przejście graniczne z Białorusią) – przez Białystok – Bielsk Podlaski - Siemiatycze i dalej na południe aż do Lublina.

Jej podlaska część to około 180 km (licząc najkrótsze warianty) „eski”, plus ponad 20 km planowanych do przebudowy wraz z inwestycją dróg krajowych DK63 i DK66.
Poszczególne zadania - w zależności od odcinka - są na etapie składania wniosku o decyzję środowiskową, procedowania wniosku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo – jak odcinek Białystok Zachód – Ploski, mają wydaną decyzję środowiskową (14 sierpnia 2019).

Lublin-Rzeszów
W realizacji, w trybie „projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze cztery wnioski o wydanie ZRID.

S19 Sokolow Malopolski StobiernaZ pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów - poprzez Lublin - połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Decyzję ZRID wydano już dla odcinków: Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża - Kraśnik Północ, obwodnica Kraśnika, Kraśnik - Janów Lubelski, obwodnica Janowa Lubelskiego, Janów Lubelski - Lasy Janowskie, Zdziary - Rudnik nad Sanem, Rudnik nad Sanem – Nisko Południe.

Wykonawca odcinka od węzła Zdziary do węzła Rudnik nad Sanem, firma Mosty Łódź S.A., jest już na placu budowy i prowadzi roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, prace geodezyjne polegające na tyczeniu pasa drogowego budowanej drogi ekspresowej, odhumusowanie terenu pasa drogowego S19 oraz wyburzenia budynków. Wykonał już także ścianki szczelne przy rzece San pod zaprojektowane podpory mostu i przeprowadził wbicie testowe pali pod wszystkie podpory obiektu, którego najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane będzie metodą nawisową.

Wojewoda podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków: Lasy Janowskie - Zdziary, Nisko Południe - Podgórze, Podgórze - Kamień, Kamień - Sokołów Małopolski Północ. Na wszystkich tych odcinkach roboty budowlane rozpoczną się w 2020 roku.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 170 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:
- 30,2 km – oddane do ruchu od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe,
- 54,2 km - w realizacji w systemie "projektuj i buduj" (6 odcinków),
- 85,2 km – w przygotowaniu (1 odcinek w przetargu, 4 odcinki - realizacja Koncepcji Programowej).

Rzeszów-Barwinek
W przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. W tym roku ogłoszony został przetarg na realizację pierwszego odcinka, węzeł Rzeszów Południe – węzeł Babica (otwarcie ofert zaplanowano na 4 lutego 2020 r.). Na pozostałych czterech (Babica - Domaradz, Domaradz - Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe - Dukla, Dukla - Barwinek) wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe.

Oprócz przygotowywania S19 na południe od Rzeszowa, trwa m.in. opracowywanie Koncepcji Programowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy S19 Sokołów Małopolski – Jasionka.

S51
S51 O Wsch O Jaroty fot K Głębocki 1W lipcu 2019 r. udostępniony został do ruchu ostatni odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty. Tym samym obwodnica miasta stała się w całości dostępna dla kierowców.

Inwestycja była oddawana do użytku etapami. W grudniu 2018 r. udostępniono odcinek obwodnicy w ciągu DK16 oraz węzeł Olsztyn Wschód wraz z ok. 3 km odcinkiem S16 Olsztyn – Wójtowo. W lutym GDDKiA oddała do użytkowania 9-kilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty.

Budowę węzła Pieczewo zakończono w maju, a we wrześniu został oddany do ruchu nowo wybudowany odcinek drogi krajowej nr 53 od węzła Pieczewo do Klewek o długości ok. 2 km, realizowany wraz z obwodnicą Olsztyna w ciągu S51. Stanowi on połączenie DK 53 z kierunku Szczytna z obwodnicą Olsztyna. Jednocześnie pełni też funkcję obwodnicy Szczęsnego.

S52
Ponad rok temu podpisana została umowa z wykonawcą, który ma wykonać projekt i wybudować drogę. Trwają przygotowania do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji ZRiD.

S52, czyli północna obwodnica Krakowa, będzie miała ponad 12 km długości, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną 4 łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także: 2 tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

S61
S61 to „kręgosłup” całego międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica od Warszawy do Budziska (granica z Litwą). W realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami, czy też w budowie – jest ponad 200-kilometrowy odcinek drogi S61.

S61 SuwalkiOdcinki na Podlasiu:
- 25,53 km - w użytkowaniu (fragment obwodnicy Augustowa i cała obwodnica Suwałk);
- 57,92 km – w budowie (węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe, węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna);
- 20,1 km – etap uzyskiwania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w ramach kontraktów w systemie „projektuj i buduj” (węzeł Łomża Południe – węzeł Łomża Zachód, węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno);
- 46,56 km – w przededniu podpisania (początek stycznia 2020) ponownych umów w systemie "projektuj i buduj" z nowymi wykonawcami (węzeł Podborze – węzeł Śniadowo i Suwałki – Budzisko).

Już wiosną przyszłego roku planowane jest oddanie kierowcom drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 na Podlasiu powinna zakończyć się w trzecim kwartale 2023 roku.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki
Od lata 2018 r., kiedy to podpisano umowy na projekt i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica, kontynuowane są prace na odcinkach:
- Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23,3 km),
- węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o dł. ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16),
- węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km).

W październiku 2019 roku wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą budowy odcinka drogi ekspresowej S61 Wysokie - Raczki. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej o długości 20,2 km. Zgodnie z kontraktem powstanie droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz zbudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstanie m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Wysokie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś. Planowany termin zakończenia kontraktu to połowa 2021 r.

S74
W 2019 roku GDDKiA prowadziła prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 na całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km - komunikującej Podkarpacie i Świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w Łódzkiem - opracowywane są koncepcje programowe za łączną kwotę 23,5 mln złotych. Dokumentacja stanowiąca materiał dla wykonania projektu budowlanego powstanie dla drogi S74 nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. Dla pięciu odcinków wydane już zostały decyzje środowiskowe. W 2018 roku GDDKiA podpisała umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W pierwszym kwartale 2019 roku podpisane zostały 3 kolejne umowy na koncepcje programowe dla odcinków S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km), Cedzyna – Łagów (32 km) i Łagów – Jałowęsy (14,5 km). Jednocześnie trwa realizacja umów, w ramach których opracowane będą koncepcje programowe dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 (ok 15 km) oraz przejścia S74 przez Kielce (ok. 5 km). Zakończenie tego etapu prac przygotowawczych na wymienionych odcinkach planowane jest w 2020 roku. W 2019 roku GDDKiA podpisała także umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na 71-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 od Opatowa do Niska łączący województwo świętokrzyskie i Podkarpacie. Na podstawie tej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o kolejną decyzję środowiskową.

30 maja 2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – granica województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Droga ma zostać zaprojektowana w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w tereny zabudowane i omijać w miarę możliwości tereny chronione przyrodniczo.

Długość drogi S74 w Łódzkiem wyniesie nieco ponad 24 km. W ramach projektu przewiduje się także budowę 5 węzłów drogowych oraz miejsc obsługi podróżnych. Droga ekspresowa S74 ma łączyć centrum kraju z Podkarpaciem.

IH
(na podstawie informacji GDDKiA)

Komentarze  
Trakt Widawski
0 #1 Trakt Widawski 2020-06-14 19:09
A ja podaje link do dwóch w miarę ciekawych koncepcji na przedłużenie czy S8 czy S12 do Bełchatowa i dalej na zachód:
https://ibb.co/HXqfdYw
Proponuję wariant z S12 i poprowadzić dalej na Widawę: Trakt Widawski

S12 Natychmiast do Bełchatowa, Trakt Widawski
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.