edroga337Budowa chodników, remont przydrożnych kapliczek, ustawienie rzeźb kwiatowych czy stojaków rowerowych inspirowanych pismem Wyspiańskiego – to kilka pomysłów na to, żeby małopolskie drogi stały się nie tylko bardziej bezpieczne, ale też po prostu piękne.

- Małopolska inwestuje w drogi kolosalne kwoty. Wystarczy tylko spojrzeć na Małopolski Plan Inwestycyjny, gdzie na projekty transportowe zarezerwowano ponad 2,4 mld zł. Chcemy, żeby mieszkańcom jeździło się po nich wygodniej, szybciej i, co najważniejsze, bezpiecznej. Fakt, że w małopolskim budżecie obywatelskim spora część zwycięskich zadań także dotyczy inwestycji przy wojewódzkich drogach, jest dla mnie wyraźnym potwierdzeniem tego, że mieszkańcy również nie ignorują tej sfery - mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Po pierwsze – bezpieczeństwo!
- Rosnący ruch samochodowy na wojewódzkich trasach prowadzących do Krakowa daje się mocno we znaki mieszkańcom podkrakowskich gmin. Narażeni są szczególnie piesi i to z myślą o nich trzeba szczególnie zadbać o kwestię przejść, chodników czy przystanków autobusowych – zauważa Daniel Wrzoszczyk, który do BO Małopolska zgłosił zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki”. Zgodziło się z nim prawie 4,5 tysiąca głosujących, co w efekcie dało temu projektowi 1. miejsce wśród zadań z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i wsparcie z budżetu województwa w wysokości 299,6 tys. zł.

Wśród planowanych inwestycji są prace na drogach wojewódzkich m.in. w Zielonkach, Zabierzowie, Biskupicach, Przegini Duchownej czy Luborzycy. Powstaną tam chodniki, oznakowane przejścia dla pieszych, zatoki przystankowe czy bariery energochłonne.

Dzięki głosom z BO Małopolskiego w miejscowości Tarnowiec (pow. tarnowski) powstanie 360 metrów chodnika. Zadanie otrzymało 100 tys. zł z budżetu województwa.

Z kolei prawie 80 tys. zł z budżetu Małopolski otrzymało inne zwycięskie zadanie, czyli „poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 780”. W ramach BO Małopolska zagłosowało na nie ponad 1,3 tysiąca mieszkańców Małopolski Zachodniej. Dzięki tym środkom uda się nie tylko wybudować 200 metrów chodnika, ale też umocnić 70 metrów pobocza.

Po drugie – więcej zieleni!
W tegorocznej edycji BO Małopolska znalazło się też sporo propozycji, które sprawią, że przydrożne tereny znacznie wypięknieją. Jednym z takich zadań jest projekt „Łąki kwietne dla Krakowa”.

- Łąka to alternatywa dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Poprawi estetykę najbliższej okolicy. I co najważniejsze z łąki będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy! - zachwala inicjatorka projektu Natalia Nazim. Zgłoszone przez nią zadanie otrzymało w ramach BO Małopolska aż 100 tys. zł. Wsparcie pomoże na utworzenie łąk w czterech krakowskich dzielnicach: Starym Mieście, Krowodrzy, Grzegórzkach i Prądniku Czerwonym.

Więcej zieleni domagała się także Justyna Mucha, która zgłosiła do BO Małopolska zadanie: „Ukwiecenie drogi wojewódzkiej w mieście Bobowa”. W efekcie dzięki 54 tys. zł z budżetu województwa zostaną postawione estetyczne drewniane kwietniki, a także ciekawe figury kwiatowe.

Po trzecie – odrobina sztuki!
Ulice i drogi mogą być także przestrzenią do promowania ciekawego wzornictwa. Do tego zachęcała w swoim projekcie Izabela Chyłek, która na stojaki rowerowe inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego wywalczyła w ramach BO Małopolski aż 90 tys. zł.

Dzięki środkom z BO Malopolska uda się także uratować przydrożne kapliczki. W ramach jednego z projektów ma zostać przeprowadzona konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek przy drogach wojewódzkich na terenie subregionu sądeckiego. Na ten projekt województwo przeznaczy 225 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.