edroga215W ostatnich dniach Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło 8 umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi objęte dofinansowaniem to S3, S7, S8, S19 i S51.

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odcinek Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól

Projekt ma na celu budowę drugiej jezdni drogi S3 na odc. Sulechów-Nowa Sól oraz budowę drugiej jezdni obwodnic Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza o łącznej długości ponad 61 km. Inwestycja będzie realizowana w województwie lubuskim. Budowa drogi w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków przejazdu tranzytowego, polepszenia komfortu życia mieszkańców miejscowości położonych przy trasie, a także wzrostu bezpieczeństwa trasy drogowej stanowiącej fragment sieci TEN-T (droga E65).

wartość całkowita: ponad 1,3 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 700,1 mln zł


Budowa drogi ekspresowej S7, Miłomłyn - Olsztynek

W ramach przedsięwzięcia powstanie blisko 39 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) i obustronnymi pasami awaryjnymi. Administracyjnie inwestycja jest położna w północnej części Polski, w całości na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja drogi ekspresowej S7 znacznie zmniejszy ruch na drogach alternatywnych - nie tylko na „starej" drodze krajowej nr 7, ale na wszystkich pobliskich połączeniach drogowych na kierunku północ - południe.

wartość całkowita: blisko 2,2 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 1,17 mld zł


Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odcinek w. Chęciny - Jędrzejów

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego i swoim zakresem obejmie budowę: drogi ekspresowej o przekroju poprzecznym 2x2 i długości ponad 21,5 km, trzech węzłów drogowych („Tokarnia", „Brzegi" „Mnichów"), dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych („Smyków", „Podlesie") oraz Miejsca Kontroli Pojazdów „Wrzosy". Nowy odcinek drogi S7 w znacznym stopniu poprawi warunki ruchu nie tylko na jej ciągu, ale także na innych drogach województwa świętokrzyskiego, również na drogach alternatywnych dla drogi krajowej tj. na drogach wojewódzkich 728, 762.

wartość całkowita: blisko 1,3 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 587 mln zł

 

Budowa drogi ekspresowej S7, Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa

Długość budowanego odcinka drogi ekspresowej S7, który stanowi fragment wschodniej obwodnicy Krakowa, to niemal 4,5 km. Droga S7 została zaprojektowana po nowym śladzie na obszarze miasta i będzie krzyżować się z istniejącą siecią drogową (w tym z drogą krajową nr 79), jak również będzie przecinała naturalne cieki i rzeki. W ramach inwestycji powstaną również dwa węzły drogowe: „Christo Botewa" i „Igołomska" oraz zostanie przebudowana linia tramwajowa.

wartość całkowita: ponad 679 mln zł
dofinansowanie UE: ok. 320 mln zł

 

Budowa drogi ekspresowej S8, w. Marki - w. Radzymin Płd.

Inwestycja wiąże się z budową drogi ekspresowej o całkowitej długości ok. 15,4 km, której przebieg rozpoczyna się w Markach (tuż przy granicy z Warszawą), skąd biegnie wzdłuż granicy Ząbek do Zielonki. Następnie w kierunku północnym, przechodząc przez obszar Kobyłki, miasta i gminy Radzymin oraz miasta i gminy Wołomin, by zakończyć przebieg ponownie w Radzyminie.
Realizacja odcinka istotnie odciąży z ruchu istniejącą drogę krajową nr 8 na odcinku przejścia przez Marki oraz Słupno. Na podstawie prognozy szacuje się, że ruch w Markach w momencie oddania do ruchu obwodnicy zmniejszy się o około 62%, a w Słupnie o około 76%.

wartość całkowita: ponad 1,1 mld zł
dofinansowanie UE: ok. 481,5 mln zł

 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszków-Białystok, odcinek Wiśniewo - Jeżewo

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa blisko 30 km drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 Wyszków - Białystok (na odcinku Wiśniewo - Jeżewo), położonej we wschodniej części Polski, na obszarze województwa podlaskiego. Na całym modernizowanym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i obustronnymi pasami awaryjnymi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, tj. „Gosie"(„Kołaki"), „Mężenin" „Sikory", „Kobylin".

wartość całkowita: ponad 1,05 mld zł
dofinansowanie UE: ponad 527,7 mln zł


Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin

Projekt obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości blisko 9,8 km. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części Polski, na obszarze województwa lubelskiego. Zakończenie realizacji projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźnika produktu dot. długości nowych dróg, które w całości należą do sieci TEN-T, przyczyni się również do skrócenia średniego czasu przejazdu drogowego pomiędzy wszystkimi ośrodkami wojewódzkimi.

wartość całkowita: 619,84 mln zł
dofinansowanie UE: 273,97 mln zł

 

Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia, realizowanego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, jest budowa dwóch powiązanych ze sobą odcinków drogi ekspresowej S51 o całkowitej długości blisko 27 km (Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe). W ramach projektu powstanie również m.in. blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr DK16 w sąsiedztwie w. „Olsztyn Wschód", ponad kilometr drogi w w. „Olsztyn Wschód" jako dowiązanie do ul. Towarowej oraz cztery węzły drogowe: „Olsztyn Wschód", „Jaroty", „Stawiguda" i „Gryźliny". DK51 łączy Olsztyn z drogą ekspresową S7 i stanowi dojazd do międzynarodowego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską w Bezledach. Obecnie ruch na tej drodze ma charakter zarówno tranzytowy jak i lokalny. Jednym z głównych celów inwestycji jest separacja ruchu lokalnego od tranzytowego poprzez uporządkowanie dostępności drogi S51.

wartość całkowita: ponad 1,56 mld zł
dofinansowanie UE: 867,3 mln zł

***

W ramach dotychczas podpisanych 13 umów o dofinansowanie dla projektów GDDKiA, CUPT rozdysponował już ponad 8 mld zł dofinansowania UE, co stanowi około 9,5% kwoty dostępnej dla projektów transportowych w POIŚ 2014-2020.

We wrześniu podpisano umowy na dofinansowanie pięciu inwestycji

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.