way 1694101 960 720Warszawscy drogowcy pracują przy modernizacji tzw. obwodnicy Targówka. W środę, 10 lipca, uruchomione zostanie tam rondo u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. W tym samym dniu zmiany zostaną wprowadzone także na Mokotowie, gdzie trwa przedłużanie ul. Woronicza.

 

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa Zarządu Dróg Miejskich oraz dzielnicy Targówek, w którą zaangażowali się również mieszkańcy i radni dzielnicy.

Dotychczas w ramach inwestycji przebudowano m.in. skrzyżowanie ulic Ossowskiego i Gościeradowskiej oraz zjazd przy posesji Ossowskiego 9. Wybudowano także zatokę autobusową przy ul. Handlowej na wysokości ulicy Lusińskiej oraz miejsca postojowe przy ulicy Ossowskiego w pobliżu stacji drugiej linii metra.

Obecnie wykonawca finiszuje z pracami przy budowie ronda u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. Zmiany w ruchu będą tam wprowadzone w środę, 10 lipca. Rano zostanie tam otwarty fragment ul. Myszkowskiej pomiędzy ul. Gorzykowską a Hodowlaną. Uruchomienie ronda pozwoli skierować komunikację miejską na inne objazdy i tym samym wykonawca będzie mógł rozpocząć intensywne prace w trudno dostępnych do tej pory obszarach.

Co zmieni się na „obwodnicy” Targówka?
Przebudowana „obwodnicy” Targówka wprowadzi nową jakość. Na jezdniach wyznaczone zostaną po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostała przestrzeń wykorzystana będzie do uporządkowania parkowanie. W ten sposób wyznaczonych zostanie około 140 miejsc postojowych.

Istniejące skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda. Wyznaczone zostaną także nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Wszystkie przejścia będą wyposażone w azyle. Poprawi się zatem bezpieczeństwo, zostanie uspokojony ruch oraz zwiększy się liczba miejsc parkingowych.

Wyremontowane zostaną również chodniki. Łącznie ułożonych zostanie ponad 20 tys. m kw. płyt chodnikowych. Na całym ciągu powstaną wydzielone drogi dla rowerów o długości ponad 3 km, a także pierwsza po prawej stronie Wisły ścieżka biegowa o nawierzchni nieutwardzonej. Przy drogach ustawionych zostanie również kilkanaście nowych ławek i kilkadziesiąt stojaków na rowery. Jezdnie i chodniki zostaną oświetlone nowymi latarniami, na których zainstalowanych zostanie ponad 400 opraw oświetleniowych typu LED. Na całym ciągu pojawi się atrakcyjna zieleń miejska – posadzonych zostanie 211 nowych drzew oraz 28 tys. krzewów.

Wszystkie prace zakończą się we wrześniu. Zmiana terminu zakończenia inwestycji wynika m.in. z przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, a także konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.