edroga562Oddziały GDDKiA są gotowe do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg. Mimo to apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite i natychmiastowe usuwanie.

 

Zachodniopomorskie

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w województwie planowane jest wykorzystanie łącznie 297 sztuk sprzętu, w tym między innymi: 115 pługów różnych typów i 59 solarek, w najcięższych warunkach pogodowych będzie mogło być wykorzystanych 26 pługów wirnikowych, 36 ładowarek i 22 równiarki. Planowane jest wykorzystanie 24,6 tys. ton soli, 1,55 tys. ton materiałów uszorstniających i 200 ton chlorków wapnia i magnezu.

Podejmowane będą też działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Dla potrzeb operacyjnych zainstalowano kamery oraz stacje meteorologiczne przy drogach.

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Pługi są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia - niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

GDDKiA apeluje o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami, jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącym pojazdami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych poza miastami na prawach powiatu oraz dróg ekspresowych i autostrad. W zależności od znaczenia dróg stosowane są standardy zimowego utrzymania, które określają jak powinna być utrzymywana droga.

Na zachodniopomorskich drogach krajowych występują 2 najwyższe standardy:

Standard I - oznacza, że droga jest odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu. Na drodze nie może pozostawać warstwa zajeżdżonego śniegu. W tym standardzie jest utrzymywana droga krajowa nr 3 na całym przebiegu i autostrada A6.

Standard II - drogi są odśnieżane i posypywane na całej ich długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu. W tym standardzie dopuszcza się, w przypadku intensywnych opadów śniegu, pozostawienie na nawierzchni, po zakończeniu pracy sprzętu, warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Większość dróg krajowych w województwie jest utrzymywana w tym standardzie, są to drogi nr 6, 10, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26, 31 i 37.

Warmińsko-mazurskie

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowany do odśnieżania 1300 km dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg krajowych jest już w pełnej gotowości. Są to 252 jednostki sprzętu, w tym: 117 pługo-solarek,33 pługo-piaskarek, 85 pługów lemieszowych, 17 pługów wirnikowych oraz 73 szt. sprzętu wspomagającego w postaci ładowarek, wywrotek itp. W magazynach w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się ok. 13,2 tys. ton soli oraz 3,1 tys. ton innych materiałów zapewniających szorstkość jezdni zimą. Wzdłuż dróg krajowych ustawianych jest ok. 100,2 km zasłon przeciwśnieżnych.

Drogi krajowe na Warmii i Mazurach utrzymywane będą w określonych standardach:
- w standardzie I - około 179 km
- w standardzie II - około 696 km
- w standardzie III - około 424 km

W standardzie III odśnieżanie jest prowadzone na całych ciągach, natomiast zwalczanie śliskości prowadzone jest tylko na wyznaczonych odcinkach tych dróg, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%.

Poza podstawową siecią dróg, GDDKiA odśnieża również drogi serwisowe o łącznej długości 261 km.

Pomorskie

GDDKiA Gdańsku przygotowana jest do zapewnienia przejezdności i odśnieżania 807,5 km dróg krajowych w województwie pomorskim.

W gotowości do akcji usuwania skutków zimy i zapewnienia przejezdności jest 58 pługosolarek oraz 20 pługów. Dodatkowo, jako sprzęt pomocniczy, funkcjonują ładowarki, spycharki, równiarki, pługi wirnikowe oraz sprzęt do utrzymania chodników.

W pełnych magazynach znajduje się ponad 18 tys. ton soli. W trzech Obwodach Drogowych: Gdańsku Matarni, Kobylnicy i Tczewie funkcjonują dodatkowe wytwornice solanki z bardziej szlachetnych chlorków wapnia (oba działają do -20°C). Środki te pomagają zwalczać skutki zimy w bardzo niskich temperaturach, kiedy nie działa już chlorek sodu (do -6°C).

Pojazdy muszą być gotowe w ciągu godziny od chwili podjęcia decyzji o przystąpieniu do akcji odśnieżania lub usuwania śliskości.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin, O/Olsztyn, O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.