Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska podczas konferencji prasowej przekazała, że 2015 rok będzie okresem intensywnych prac nad wydawaniem decyzji pod inwestycje drogowe, kolejowe i inne.

W toku postępowania administracyjnego znajdują się wnioski złożone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące 2 odcinków drogi ekspresowej S19: odcinek od Świlczy do Kielanówki oraz odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. - W sumie mamy do wywłaszczenia około dwóch tysięcy działek na tych dwóch odcinkach – powiedziała wojewoda, dodając, że szczególna uwaga poświęcona jest mieszkańcom, którzy będą zobowiązani opuścić swoje domy.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska zapowiedziała, że po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie mógł być ogłoszony przetarg na wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy będą szacować wartości nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi. Przyspieszy to, po wydaniu decyzji ZRID, proces postępowania odszkodowawczego dla właścicieli działek.

Wojewoda zapowiedziała, że kontynuowany będzie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki któremu w regionie zmodernizowano do tej pory 921 km dróg, a dotacja dla samorządów wyniosła 263,5 mln zł. W 2015 r. dofinansowanie z budżetu państwa do 59 zadań będzie wynosić ponad 62 mln zł.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska powiedziała również, że zakończył się etap projektowania Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach. W pierwszym kwartale 2015 r. zaplanowano złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia zostanie przeprowadzona procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy inwestycji. W budżecie państwa na budowę przejścia w Malhowicach na rok 2015 r. zarezerwowano 6 mln zł.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.