file 60W dniach 20-22 lutego w Augustowie trwa XI Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku.

 

Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. Co roku seminarium gromadzi przeszło 150 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium oparte jest na programie merytorycznym składającym się zwykle z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:
- planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
- projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
- geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
- materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
- remontów, przebudowy i utrzymania dróg samochodowych i kolejowych;
- aspektów prawnych i ekonomicznych.

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje dotyczące historii i planów rozwoju dróg oraz projektowania i inżynierii ruchu. W kolejnym kontynuowany jest temat projektowania, a także nawierzchni i materiałów, a na zakończenie zaplanowano referaty o problemach ekonomicznych, geotechnicznych i środowiskowych w drogownictwie.

file 59file 61file 62file 66

 

 

 

 

 

file 63file 64

 

 

 

 

 

 

 

Portal edroga.pl jest patronem medialnym seminarium.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.