przejscie2Otwarte dwa tygodnie temu przejście graniczne pieszo - rowerowe Dołhobyczów - Uhrynów cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym czasie granicę przekroczyło 1300 osób.

Jest to przedsięwzięcie o charakterze pilotażowym, które, realizowane w czasie sześciu miesięcy, podlegać będzie ciągłemu monitoringowi. Przejście to ma służyć odciążeniu sąsiednich, drogowych przejść granicznych z Ukrainą w Hrebennem i Zosinie. Jest jednocześnie drugim przejściem pieszym, zlokalizowanym na granicy polsko - ukraińskiej, po przejściu granicznym w Medyce. Czynności kontroli granicznej realizowane są standarodowo zarówno przez stronę polską, jak i ukraińską. Obiekt jest usytuowany w całości po stronie polskiej. Ruch pieszy został prawnie usankcjonowany dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartego na podstawie art. 9 pkt. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.