DSC7703 1Kolejne trzy odcinki przyszłej S17 prowadzącej do granicy z Ukrainą trafią do prac projektowych. 23 kwietnia podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinków pomiędzy węzłami: Piaski Wschód - Łopiennik, Krasnystaw Północ - Izbica oraz Izbica - Zamość Sitaniec. To łącznie ok. 44 km.

 

Wykonawca dokumentacji zaproponuje bardziej szczegółowe rozwiązania dla określonego w decyzji środowiskowej przebiegu trasy, z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego. Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Koszt dokumentacji to 8,4 mln zł.

S17 lubelskie 01Przetarg na prace przygotowawcze dla 120 km S17 z Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem podzielono na trzy części. Po świętach wielkanocnych podpisano umowę dla części pierwszej, a w minionym tygodniu dla części trzeciej pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km).

Pod koniec tygodnia podpisana zostanie umowa z wykonawcą ostatniej części obejmującej cztery odcinki realizacyjne (ok. 54,2 km): w. Zamość Wschód - w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (ok. 17,3 km).

Podpisana umowa dotyczy opracowania koncepcji programowej. Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie "projektuj i buduj". Realizację całej S17 od Piask do Hrebennego przewidziano w latach 2021-2025.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.