Od dziś (9 stycznia) kierowcy mogą korzystać z kolejnej części obwodnicy Mielca. Odcinek łączący ulicę Wolności z ul. Dębicką, czyli drogi wojewódzkie nr 875 i 985, został już otwarty.

Jest to drugi etap budowanej obwodnicy. Pierwszy, łączący drogę powiatową Mielec - Szydłowiec z drogą wojewódzką nr 875 Mielec - Kolbuszowa, oddano na początku listopada ubiegłego roku. Prace trwają jeszcze na najdłuższym, trzecim odcinku (od Tuszowa Narodowego do drogi powiatowej Mielec - Szydłowiec) i zakończą się prawdopodobnie w połowie tego roku.

Nowa droga, posiadająca klasę techniczną GP, została wyposażona w siedmiometrową jezdnię oraz obustronne pobocza utwardzone i ziemne. W ramach budowy powstały trzy skrzyżowania, w tym jedno rondo na skrzyżowaniu z ulica Dębicką oraz wiadukt drogowy nad linią kolejową. Wybudowano również urządzenia ochrony środowiska - przejście dla zwierząt średnich, ekrany akustyczne oraz ogrodzenia. W miejscach najbardziej niebezpiecznych zamontowane zostały bariery ochronne. Koszt budowy drugiego odcinka obwodnicy wyniósł 28,7 mln zł.

- Cieszę się, że powstał kolejny fragment obwodnicy. Miesiące dzielą nas od otwarcia ostatniego etapu, najdłuższego i kluczowego. Cała obwodnica stworzy, wspólnie z drogą na most w Połańcu, nowy szlak transportowy łączący nas z województwem świętokrzyskim - mówił marszałek Władysław Ortyl.

***

Cała obwodnica Mielca w ciągu DW nr 985 to łącznie 17 km nowej drogi. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, a jego całkowita wartość to blisko 153 mln złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.