contentmap_plugin

budowa 0619 wykonawcom, spełniającym warunki uczestnictwa w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki w ciągu drogi S10, wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Termin ich złożenia wyznaczono na 24 listopada. Podpisanie umowy planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić w 2020 roku.

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa powstała w latach 2005-2007 jako droga jednojezdniowa z rezerwą pod drugą jezdnię. Obecnie jest zlokalizowana pomiędzy dwoma odcinkami dwujezdniowymi.

Ze względu na wiele wypadków z ofiarami śmiertelnymi pod koniec 2014 roku została wykonana bariera linową na całej długości obwodnicy, która rozdzieliła kierunki ruchu i zabezpieczyła ten odcinek przez zderzeniami czołowymi. Ale docelowym rozwiązaniem jest budowa drugiej jezdni.

W ramach zadania zostanie wybudowana północna jezdnia obwodnicy o długości 6,5 km, powstanie droga wspomagająca Szczecin Zdunowo - Niedźwiedź oraz łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec). Później cały odcinek, od granicy Szczecina do początku obwodnicy Stargardu, zostanie oznaczony jako droga ekspresowa.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.