edroga043GDDKiA wysłała zaproszenia do wykonawców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu przetargu na Zachodnią Obwodnicę Łodzi i Zgierza.

Droga ekspresowa S14 - zachodnia obwodnica Łodzi i Zgierza - jest ostatnim elementem ringu autostradowego wokół aglomeracji łódzkiej. Fragment jaki pozostał do wybudowania liczy 28,5 km długości i połączy istniejący odcinek (węzeł Dobroń - węzeł Łódź Lublinek).

Całe przedsięwzięcie jest podzielone na dwa odcinki realizacyjne:
- odcinek I od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów (z węzłem) o długości 12,2 km,
- odcinek II od węzła Łódź Teofilów do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (wraz z włączeniem do autostradowego węzła Emilia) o długości 16,3 km.

Wykonawcy będą mieli odpowiednio: 26 miesięcy na wybudowanie pierwszego odcinka, 32 miesiące na wybudowanie drugiego odcinka.

Do drugiego etapu postępowania przetargowego zakwalifikowało się odpowiednio: 19 firm i konsorcjów dla I odcinka 18 firm i konsorcjów dla II odcinka. Czas trwania inwestycji będzie się liczył od chwili podpisania umowy, jednak bez okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcami to połowa 2017 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.