edroga001Lubelski oddział GDDKiA unieważnił postępowania przetargowe na opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla dwóch odcinków DK 74 w Janowie Lubelskim i Szczebrzeszynie. Oferty złożone przez zainteresowane firmy przekroczyły zaplanowany budżet.

 

W przetargu na korektę przebiegu DK 74 w Szczebrzeszynie wpłynęły trzy oferty. Kosztorys zakładał kwotę 700 tys. zł, a oferty na opracowanie dokumentacji dla 4 km nowej trasy opiewały od nieco ponad 1 mln do prawie 5 mln zł. W przypadku Janowa Lubelskiego złożono pięć ofert, gdzie rozpiętość cenowa wyniosła od nieco ponad 1,6 do prawie 8,6 mln zł przy kosztorysie 1,5 mln zł dla trasy o długości ok. 8,9 km.

Oba przetargi zostaną powtórzone. Zadaniem biur projektowych będzie przeanalizowanie możliwości poprowadzenia nowej drogi, wskazanie kilku wariantów przebiegu, opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a w dalszym etapie zaproponowanie bardziej szczegółowych rozwiązań dla wskazanego decyzją środowiskową wariantu przebiegu drogi. Efekt końcowy to analiza i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych), dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, geotechniczne i środowiskowe, materiały do przeprowadzenia oceny i audytu BRD, a także opracowania techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.