way 1694101 960 720W Radomiu ogłoszono kolejny przetarg na zaprojektowanie oraz budowę pierwszego fragmentu trasy N-S, pomiędzy rondem Mikołajczyka a ulicą Żeromskiego. Ma on być gotowy do końca czerwca przyszłego roku. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona wtedy oferta przekraczała kosztorys robót.

 

Głównym celem inwestycji jest odciążenie Śródmieścia, w tym szczególnie ulicy 25 Czerwca, gdzie swoje prace planują Wodociągi Miejskie i którą w ciągu doby przejeżdża nawet około 20 tysięcy samochodów. Pierwszy fragment trasy N-S będzie miał długość prawie 1100 metrów. Między rondem obok dworca PKS a ulicą Słowackiego powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. To właśnie tam przewidywane jest największe natężenie ruchu. Dalej będzie można pojechać w kierunku ulicy Szklanej jedną jezdnią o szerokości siedmiu metrów. Zaprojektowane zostały też chodniki i drogi rowerowe.

Nowa droga to nowe możliwości dla kierowców. Dzięki węzłowi u zbiegu ulic Beliny-Prażmowskiego i Słowackiego powstaną dogodne połączenia pomiędzy dworcami PKP oraz PKS a Glinicami lub osiedlem Nad Potokiem.

Na oferty w przetargu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji czeka do 5 kwietnia 2018 roku. Pierwszy odcinek trasy ma być gotowy do 30 czerwca 2019 roku. W następnych latach planowane są kolejne etapy inwestycji. Drugi etap obejmie fragment między Południem a Plantami (obok torów - od Czarnoleskiej do zbiegu z Żakowicką), natomiast jako ostatni będzie wykonywany odcinek pomiędzy Szklaną a Struga (od nowego ronda pod wiaduktem na Żeromskiego przez łąki przy osiedlu Nad Potokiem).

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.