edroga001Od 18 października otwarty jest wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej nr 360. Przebudowa 12-kilometrowego odcinka tej drogi jest pierwszym z etapów projektu drogowego „Od Zamku Frydlant do Zamku Czocha”, realizowanego dzięki współpracy polsko-czeskiej. Do końca 2018 roku zostanie przebudowanych w sumie ponad 41 km dróg po stronie polskiej za kwotę ok. 38,5 mln zł.

 

- Projekt „Od Zamku Frydlant do Zamku Czocha” ma pomóc w zwiększeni atrakcyjności turystycznej wspólnego regionu przygranicznego ziemi frydlanckiej i południowej części Dolnego Śląska. Zwłaszcza, że jest to obszar bogaty w atrakcje – jest tu m.in. Zamek Czocha, uzdrowisko Świeradów Zdrój, Zamek Świecie, czy Zamek Gryf w Proszówce – mówił marszałek Cezary Przybylski - Po stronie Czech znajdują się między innymi Pałac Frydlant, centrum uzdrowiskowe miejscowości Lazne Libverda, Góry Izerskie, kościół pielgrzymkowy pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Centrum Odnowy Duchowej w Flejnicach – dodaje.

Otwarty dzisiaj odcinek drogi ma długość około 12 km, a jego przebudowa kosztowała ponad 9 mln zł. Poza remontem samej drogi zostały utwardzone pobocza, odmulone rowy, wyremontowano przepusty pod zjazdami do gospodarstw domowych i na pola uprawne, usunięto konary drzew w obrębie skrajni drogowej oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Już niedługo zakończą się prace na dwóch kolejnych odcinkach dróg wojewódzkich nr 358 (od miejscowości Platerówka do skrzyżowania z DW 360 w miejscowości Świecie) i nr 361 (odcinek od miejscowości Proszówka przez Mirsk, Orłowice, Mroczkowice oraz osiedle Czerniawa-Zdrój do Granicy Państwa).

Inwestycja w 85% jest finansowana z funduszy europejskich.

Źródło: DSDiK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.