contentmap_plugin

P8260887Budowa odcinka G2 Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach ma być zakończona w grudniu br.

Trasa liczy około 5,6 km i przebiega od odcinka G1 przy ul. Kujawskiej przez centrum miasta do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową. W centrum miasta powstaje m.in. półkilometrowy tunel. Na całym przebiegu przez miasto odcinek ma być bezkolizyjny.

G2 to ostatnia inwestycja związana z DTŚ Katowice-Gliwice. Planowany łączny koszt budowy tego odcinka to 954,6 mln zł. Na ostatniej części Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach będzie aż 11 powiązań z miejskimi ulicami, mosty i wiadukty, a także prawie 500-metrowy tunel pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Budowa trwa już prawie 3 lata.

Początkowo inwestycja była realizowana w ramach RPO. W 2013 roku samorządy województwa śląskiego i Gliwic uzgodniły z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przeniesienie budowy G2 z RPO do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na początku listopada 2014 roku otwarta została pierwsza, prawie 3-km część Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach (odcinek G1), prowadząca od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.