17W październiku ub.r. oddano do użytku drugi etap Trasy Średnicowej w Toruniu - od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. Wraz z wybudowanym wcześniej fragmentem od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej, inwestycja spełnia niezwykle ważną rolę dla Torunia.

Stanowi połączenie z istniejącym wewnętrznym układem komunikacyjnym miasta i w istotny sposób przyczynia się do rozwiązania problemów komunikacyjnych, poprawia również płynność ruchu oraz bezpieczeństwo transportowe.

W ramach inwestycji wybudowany został 3-kilometrowy odcinek drogi (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwupasmową jezdnią. Dla pieszych powstały chodniki (4 km), a dla rowerzystów ponad 3,5 km dróg rowerowych. Na całym odcinku zostało zamontowane oświetlenie (319 słupów oświetleniowych) i nasadzona zieleń.

Największym obiektem na średnicówce jest estakada. Ma 454 metrów długości, 14 metrów wysokości w najwyższym miejscu i 9 metrów w najniższym miejscu, a szerokość całkowita wynosi 18,6 metra. Pozwala ona na bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi i nad ulicą Skłodowskiej-Curie.

Powstał także przepust o eliptycznym kształcie przeznaczony dla pieszych oraz rowerzystów oraz kładka dla pieszych – obiekt sugerowany przez mieszkańców w wyniku konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy. Na uwagę zasługuje oświetlenie kładki – to moduły LED zintegrowane z balustradami.

12591013151723252627

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.