edroga954Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, zorganizował spotkanie z prezydentami czterech miast: Katowic, Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca w celu omówienia przyszłości DTŚ Wschód. Chciał wiedzieć, dlaczego nie udało się wypełnić wymogów formalnych i przygotować dokumentacji we wnioskach o dofinansowanie dwóch etapów budowy DTŚ Wschód. Uczestnicy spotkania pochylili się także nad zidentyfikowaniem możliwości finansowania tej inwestycji w przyszłości.

- Przede wszystkim należy podkreślić, że od wielu lat, kiedy pierwszy raz pojawiła się koncepcja budowy wschodniej gałęzi DTŚ, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uważał ją za priorytet. Absolutnie nic się w tym względzie nie zmieniło - zapowiedział na początku spotkania marszałek Saługa.

- Wszyscy, którym faktycznie leży na sercu budowa tej drogi, muszą zacząć myśleć o jutrze, a nie o wczoraj. Eskalowanie problemów jest najgorszym z możliwych rozwiązań - mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

- Dla nas budowa DTŚ Wschód ma bodaj największe znaczenie. Największa też jej część biegłaby po naszych terenach. Musi nastąpić w tej sprawie nowe otwarcie. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby powierzenie roli lidera Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego - zastanawiał się Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

- Najpierw musimy sprawdzić, jakie są nasze możliwości - odpowiedział Wojciech Saługa. - Wbrew niektórym sugestiom, jest też możliwość starania się o fundusze z puli na drogi krajowe, rzecz jasna po wcześniejszej zmianie statutu DTŚ Wschód. Przypomnę, że mój poprzednik marszałek Mirosław Sekuła z powodzeniem lobbował o to w przypadku budowy DTŚ w kierunku Gliwic i Zabrza. Tam się udało, więc może tutaj też jest szansa. Musimy wszystko dokładnie sprawdzić. Dla nas budowa tej odnogi DTŚ jest niezmiennie bardzo ważna i istotna z punktu widzenia rozwoju całego regionu – dodał.

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, podniósł kwestię nie tylko tych samochodów wjeżdżających kiedyś w przyszłości DTŚ Wschód do stolicy województwa, ale również tych wyjeżdżających. - Dla nas to priorytet i podstawowy warunek, żeby każda część całej inwestycji, również zorganizowanie nowego wyjazdu spod tunelu pod Rondem Sztuki, traktowana była tak samo, z tą samą uwagą i zaangażowaniem - stwierdził.

Ustalono, że lider projektu, Jaworzno, ma dalej przygotowywać niezbędną dokumentację. Wszyscy partnerzy, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, mają zaś szukać możliwego finansowania.
***

Wnioski na budowę dwóch etapów DTŚ Wschód złożyło Jaworzno jako ustalony przez partnerów, Mysłowice, Sosnowiec i Katowice, lider całego przedsięwzięcia. W obu przypadkach zabrakło jednak oficjalnego potwierdzenia ustanowienia owego partnerstwa. Nie było zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ani wniosku o jego przyznanie. Zabrakło analizy finansowej, analizy wrażliwości i ryzyka oraz dokumentacji projektowej. Tym samym wnioski nie przeszły oceny formalnej i wypadły z konkursu na II nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 6.1 drogownictwo.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze  
user1
0 #1 user1 2017-02-27 19:56
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, doskonale wie o tym, dlaczego nie udało się wypełnić wymogów formalnych i przygotować dokumentacji we wnioskach o dofinansowanie dwóch etapów budowy DTŚ Wschód. Bo władze województwa w ostatniej chwili przed zakończeniem konkursu zmieniły reguły gry bez przedłużenia terminu składania wniosków.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.