budowa 115 września Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, podpisał umowy na przebudowę DW 933 na odcinku od Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdrój i od Pawłowic do Pszczyny z firmą Strabag Infrastruktura Południe oraz na przebudowę DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DK 1 do skrzyżowania z DK 78. z firmą Drog-Bud. Obie inwestycje dofinansowane są funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Kolejna umowa zostanie podpisana na przebudowę DW 935 od Raciborza do skrzyżowania z DW 933 w Rzuchowie z firmą Drog-Bud. W tym przypadku całość kosztów inwestycji pokryta będzie z budżetu Województwa Śląskiego.

Przebudowa DW 933 kosztować będzie 240 mln zł (w tym ponad 140 mln zł z funduszy UE).
Droga zostanie całkowicie przebudowana w nowoczesnym standardzie technicznym wraz z całkowicie nową infrastrukturą. Zakres robót obejmuje m.in.:
• przebudowę drogi do klasy technicznej G, przy dopuszczalnym nacisku osi 115 kN,
• całkowitą wymianę konstrukcji jezdni,
• ujednolicenie szerokości drogi (jezdni i poboczy),
• przebudowę/budowę ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań, zastosowania nowych sygnalizacji świetlnych,
• wykonanie ekranów akustycznych,
• zastosowanie nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu,
• przebudowę istniejących obiektów mostowych,
• budowę chodników oraz dróg rowerowych.

Podobnie DW 791 będzie całkowicie przebudowana. Koszt tej inwestycji to ponad 238 mln zł (w tym ponad 139 mln zł z funduszy UE). Zakres prac obejmuje przede wszystkim:
• przebudowę drogi w celu uzyskania parametru technicznego nośności – kategorii ruchu KR5 przy dopuszczalnym nacisku osi 115 kN oraz klasy technicznej G,
• przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi,
• przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych,
• korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych,
• zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego.

Przebudowa DW 935 od Raciborza do Rzuchowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, stanu technicznego konstrukcji nawierzchni, uzyskanie na całym odcinku nośności dla pojazdów o nacisku osi 115 kN oraz redukcja hałasu komunikacyjnego. Koszt przebudowy wyniesie ponad 103 mln zł. W tym przypadku wykonane będą m.in. takie prace jak:
• rozbudowa układu drogowego,
• przebudowa skrzyżowania DW935 z DW919 z sygnalizacją świetlną na rondo turbinowe,
• wykonanie oświetlenia drogowego,
• uporządkowanie systemu odwodnienia drogi,
• budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,
• budowa ekranów akustycznych.

W obecnym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, podpisywane umowy na przebudowy DW 933 i DW 791 kończą listę zadań dofinansowywanych z UE. Dotychczas ZDW w Katowicach zrealizował pięć inwestycji finansowanych z RPO. Były to następujące przedsięwzięcia:
1. Budowa obwodnicy Pawłowic (koszt robót budowlanych 80,3 mln zł przy dofinansowaniu z RPO – 38,03 mln zł).
2. Przebudowa DW 913 od lotniska w Pyrzowicach do skrzyżowania z S 1 (koszt 8,4 mln zł, dofinansowanie z RPO – 7,16 mln zł).
3. Budowa obwodnicy Myszkowa (koszt 92,94 mln zł, dofinansowanie z RPO – 85,2 mln zł)
4. Przebudowa DW 793 na odcinku Żarki – Myszków (koszt 34,34 mln zł, dofinansowanie z RPO – 30,3 mln zł).
5. Budowa obwodnicy Woźnik (koszt 41 mln zł, dofinansowanie z RPO – 32,33 mln złotych).

Obecnie realizowane są inwestycje, które otrzymały dofinansowanie w drugim naborze obecnej perspektywy budżetowej. Są to:
1. Budowa obwodnicy Buczkowic, czyli połączenie S 69 z DW 942. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku, a planowane zakończenie ma nastąpić w listopadzie roku bieżącego (koszt to 63,4 mln zł, a dofinansowanie z RPO – prawi 50 mln zł).
2. Rozpoczęta w tym miesiącu budowa obwodnicy Raciborza. Planowe zakończenie prac przewidziane jest na luty 2022 roku (koszt to 300,25 mln zł, a dofinansowanie z RPO – 146 mln zł).
3. Przebudowa DW 913 na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DK 86. Prace rozpoczną się w tym tygodniu i potrwać mają do września 2021 roku (koszt wyniesie 119,9 mln zł, a dofinansowanie z RPO – 95,01 mln zł).
4. Przebudowa DW 933 na odcinku od Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdrój i od Pawłowic do Pszczyny (koszt wyniesie 240 mln zł, w tym dofinansowanie 140 mln zł)
5. Przebudowa DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DK1 do skrzyżowania z DK78 (koszt wyniesie 238 mln zł, w tym dofinansowanie 139 mln zł).

Łączna wartość zadań realizowanych przez ZDW w Katowicach wyniesie ponad 1,2 mld zł, przy dofinansowaniu z UE 763,5 mln zł.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.