edroga002Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył wszystkie przebudowy zaplanowane na ten rok na drodze nr 163. Roboty drogowe prowadzone były pomiędzy Czaplinkiem i Wałczem na dwóch odcinkach: 10-kilometrowym pomiędzy Czaplinkiem i Machlinami i 18-kilometrowym między Machlinami i Glinkami. Zakończyła się też przebudowa prowadzona w samym Czaplinku.

Podróżujący drogą wojewódzką nr 163 napotykali w tym roku wiele utrudnień. W trakcie przebudowy prowadzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oprócz odcinków szlakowych przebudowano przejazdy przez 7 miejscowości: Piekary, Broczyno, Miłkowo, Machliny, Kosin, Rudki i Golce. W miejscowościach tych przebudowano chodniki, skrzyżowania i zjazdy oraz zatoki autobusowe. W Broczynie, Machlinach i Golcach powstała nowa kanalizacja deszczowa, ponadto w Broczynie rozebrano i zbudowano nowy przepust. Dwa kolejne obiekty mostowe i przepust powstały na rzece Dobrzycy.

Zakończyła się również przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 w Czaplinku, czyli ulic Polnej i Szczecineckiej.

Czaplinek ma trudny układ komunikacyjny. Przecinają się tu 3 drogi wojewódzkie 163, 171 i 177 oraz droga krajowa nr 20 biegnąca ze Stargardu Szczecińskiego do Gdyni. Droga nr 163 to z kolei prowadzący do Kołobrzegu skrót nad morze, będący alternatywą dla drogi krajowej nr 11. Drogi te wciśnięte są pomiędzy kilka jezior, które utrudniają zmiany układu komunikacyjnego miasta.

W 2009 r. przebudowano tu wchodzącą do miasta od północy ul. Drahimską, która łączy się z drogą wojewódzką nr 171 Bobolice - Czaplinek. Przeprowadzono wówczas drobne korekty tego skrzyżowania, które w przyszłości, w czasie przebudowy projektowanego właśnie odcinka Połczyn Zdrój – Czaplinek prawdopodobnie zostanie przebudowane. Przy ul. Drahimskiej powstały wówczas nowe chodniki, zjazdy na posesje, oraz parking przed komisariatem policji. Wcześniej wykonano nowe oświetlenie.

Po przejęciu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ulic Polnej i Szczecineckiej, w latach 2013-2015, sukcesywnie wykonywano kolejne etapy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 w Czaplinku.

W I etapie dokończono przebudowę ul. Drahimskiej do skrzyżowania z ul. Polną. Zakres prac obejmował przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, budowę chodników, zatoki autobusowej, zjazdów na posesje i stację paliw, przebudowę skrzyżowania z ul. Polną oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni.
 
II etap inwestycji prowadzony w ramach przebudów w 2014 roku, rozpoczął się za stacją paliw. Przebudowano odcinek ul. Polnej na długości 316 m. Wybudowano nową kanalizację deszczową, wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni i wykonano nowe chodniki i zjazdy na posesje.

Ukończony w tym roku III etap - obejmował przebudowę ulic Polnej i Szczecineckiej na odcinku 390 m. Przebudowano tu skrzyżowanie tych ulic, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, zbudowano nowe chodniki, zjazdy na posesje, parking i drogę dojazdową przy szkole.

W przyszłym roku ZZDW w Koszalinie zaplanował ostatni już, IV etap przebudowy ul. Szczecineckiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20). Prace będą polegały na dokończeniu przebudowy kanalizacji deszczowej, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i ułożeniu nowych warstw bitumicznych. Przebudowane zostaną chodniki i zjazdy, powstanie także dodatkowy chodnik przy cmentarzu. Kompleksowa przebudowa obejmie również skrzyżowania z drogą krajową nr 20.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.