contentmap_plugin

DSCF8303Nowe dwa mosty w ciągu drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tylicz poprawiają komfort jazdy i bezpieczeństwo również pieszych. Powstały w odległości 4 km od siebie, zastępując stare, wyeksploatowane obiekty.

 

Budowa obydwu mostów w Tyliczu rozpoczęła się 3 kwietnia 2017 r. Większy z nich, łączący dwa brzegi potoku Muszynka ma 25,6 m i konstrukcje belkową sprężoną.

Mniejszy, na potoku bez nazwy o długości ponad 9 m jest obiektem ramowym. Obydwa mają chodniki, umocnione skarpy, bariery ochronne i uregulowane potoki. Budowane były równocześnie. Koszt robót wyniósł ok. 5 mln zł.

DSCF8318DSCF8322DSCF8335DSCF8338DSCF8345DSCF8367 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.