contentmap_plugin

S3 ilustracyjne 2Od 19 października na obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 ruch odbywa się dwiema jezdniami. Tym samym zniknęło jedno z uciążliwych zwężeń na tej trasie.

Wykonawca (Budimex) udostępnił dwie jezdnie obwodnicy – nowo wybudowaną zachodnią oraz starą, na której została m.in. wymieniona warstwa ścieralna nawierzchni.

Nie oznacza to jednak zakończenia inwestycji. Termin kontraktowy ukończenia prac to czerwiec 2017 roku i jest nadal aktualny. Ruch na dwóch jezdniach został udostępniony na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Niewykluczone, że na krótki czas jezdnia zachodnia może zostać ponownie zamknięta na potrzeby wykonania pewnych czynności odbiorowych.

Prace nadal trwają na nowo wybudowanym, nie udostępnionym jeszcze kierowcom, węźle Międzyrzecz Zachód oraz poza ciągiem głównym (m.in. na drogach serwisowych). Ukończone zostały już prace na ciągu głównym i na węzłach skrajnych: Międzyrzecz Północ i Międzyrzecz Południe.

Wartość tej inwestycji, obejmującej 6,4-km odcinek, to 102 mln zł

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.