2143021 grudnia w godzinach przedpołudniowych planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu polegającej na udostępnieniu obu jezdni budowanej drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów na 4-kilometrowym odcinku między węzłem Mnichów a węzłem Jędrzejów Północ, w okolicach miejscowości Ignacówka i Podchojny.

 

Do tej pory na tym odcinku kierowcy jeździli fragmentami jednej jezdni, a ruch spowolniony był przełożeniami z jednej jezdni na drugą. Po udostępnieniu dwóch jezdni budowanej trasy poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu tranzytowego między Warszawą a Krakowem, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. Dzięki skierowaniu komunikacji zbiorowej na drogi dojazdowe i usytuowaniu tam przystanków, piesi nie będą już przechodzić przez ciąg główny dwujezdniowej trasy. Ruch lokalny odbywał się będzie poprzez wybudowany węzeł Mnichów, nowy wiadukt w miejscowości Podchojny oraz istniejący węzeł Jędrzejów Północ. Na ciągu głównym obowiązywać będą ograniczenia prędkości z uwagi na kontynuację robót wykończeniowych.

W br. do użytkowania oddane zostały trzy odcinki budowanej drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów o łącznej długości około 17 km między Chęcinami a Mnichowem. Cała inwestycja ma ponad 21 km. Od tygodnia kierowcy korzystają z odcinka między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Po udostępnieniu obu jezdni ostatniego fragmentu budowanej S7 między Mnichowem a Jędrzejowem, cały 21-kilometrowy odcinek od Chęcin do Jędrzejowa będzie dwujezdniowy

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.