contentmap_plugin

IMG 0492Prawie milion złotych dofinansowania pozyskał prezydent Witold Wróblewski z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę ul. Płk. Dąbka. W Olsztynie podpisana została z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowa dofinansowania na ten cel.

- Zawieramy kolejne umowy na remonty i modernizacje lokalnych dróg. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom, które zostały wygenerowane przy realizacji projektów przez samorządy, które wcześniej otrzymały dofinansowanie – poinformował wojewoda, zapewniając, że program będzie kontynuowany również w kolejnych latach, a środki na jego realizację większe niż dotychczas. - Już podczas pierwszego naboru wniosków do programu okazało się jak ogromna jest potrzeba, aby oprócz dróg krajowych i wojewódzkich remontowane były również drogi lokalne: gminne i powiatowe. To po nich na co dzień poruszają się mieszkańcy, dlatego chcemy, aby ich stan z roku na rok poprawiał się. W wielu przypadkach, gminy ze swoimi skromnymi budżetami, nie byłyby w stanie zapewnić środków na sfinansowanie całej inwestycji, stąd pomysł, aby 50% udział w realizacji tych inwestycji ponosiło państwo - wyjaśnił Artur Chojecki.

Wśród samorządów, które otrzymały wsparcie w tegorocznej edycji programu, jest Elbląg. Prezydent pozyskał z tego źródła środki na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”.

- Zadanie, które obecnie jest realizowane, jest kontynuacją odnowy ulicy Płk. Dąbka, która rozpoczęta została w ubiegłym roku w ramach tzw. weekendowych remontów dróg. Obejmuje ono wymianę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach ul. Płk. Dąbka, przebudowę ulicy w obszarze zjazdu do nowego budynku sądu, przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Cichą i ul. Brzozową oraz w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Pionierską – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Koszt projektu to prawie 2 mln zł. Pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wynosi niespełna 1 mln zł.

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, które przeznacza na ten cel 110 tys. zł.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.