roboty drogoweKolejna ulica w elbląskim śródmieściu zyska nowy wygląd. Tym razem mowa o ul. Rybackiej, która zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną w stronę ul. Stary Rynek, na wysokości Placu katedralnego.

 

W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z przebudową odcinka ul. Rybackiej w Elblągu, 22 stycznia (środa) od godzin porannych planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Odcinek ul. Rybackiej objęty przebudową, tj. od skrzyżowania z ul. Wodną na długości ok. 90 m w kierunku ul. Stary Rynek, zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Na pozostałym odcinku ul. Rybackiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dojazd do ul Rybackiej odbywać się będzie z ulicy Wodnej przez ul. Mostową oraz ul. Stary Rynek. Na odcinku ulicy Stary Rynek wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Mostowej w kierunku ul. Rybackiej i Kowalskiej. Na całej długości ulicy Mostowej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Do ul. Rybackiej dojazd będzie możliwy także przez ulicę Rzeźnicką i odcinkiem ul. Stary Rynek. Poza wymienionymi zmianami ruch w obrębie Starego Miasta odbywać się będzie zgodnie z istniejącymi zasadami.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:
- jezdni długości około 90 m z kostki kamiennej obramowanej krawężnikami kamiennymi,
- 19 miejsc parkingowych prostopadłych do osi drogi,
- obustronnych chodników z kostki granitowej i płytek granitowych,
- oświetlenia przebudowywanego odcinka ul. Rybackiej,
- odwodnienia przebudowywanej jezdni, chodników i miejsc parkingowych poprzez budowę wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej.

Podczas przebudowy zostaną również wyeksponowane przedwojenne pokrywy studzienek kanalizacyjnych, które umieszczone będą w chodniku.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2020 r. Przebudowa kosztować będzie ok. 900 tys. zł. Na tę inwestycję prezydent Witold Wróblewski stara się pozyskać dofinansowanie. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.