EmiratesEurope Economic ForumPołowa maja przyniosła największe dotychczas wydarzenie w zakresie budowania perspektyw ekonomiczno-kulturalnych między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europą. Po raz pierwszy w Warszawie w dniach 17 -18 maja 2016 odbyło się Emirates & Europe Economic Forum, unikatowe wydarzenie, zorganizowane w celu prezentacji możliwych obszarów współpracy i jej intensyfikacji. Organizatorem Emirates & Europe Economic Forum był Emirates & Europe Business Development Cluster oraz European Green Technology Alliance. To wyjątkowe wydarzenie o światowej randze obejmowało swoim zakresem takie sfery jak biznes, gospodarka, innowacje technologiczne, transfer technologii czy turystyka.

Forum zgromadziło ponad 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Finansów, Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski, RAK Free Trade Zone, Abu Dhabi Food Control Authority, Dubai World Trade Centre, Accountants and Auditors Association, którzy brali czynny udział w panelach tematycznych.

W sesji inauguracyjnej pierwszego dnia wydarzenia udział wzięli: Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Juan Davi Ferrer – Prezes European Green Technology Alliance  (EGTA), natomiast dzień drugi zainaugurowali: Jego Ekscelencja Yousif Eisa Bin Hassan AlSabri – Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, Michał Wypij – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Prezes Emirates & Europe Business Development Cluster. W debacie uczestniczyli m.in. Tadeusz Kościński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz przedstawiciele Senatu, Wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz i Grzegorz Czelej.

Emirates & Europe Economic Forum było okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej z Polski, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz europejskich przedsiębiorców, którzy odgrywają kluczową rolę w obszarze transferu technologii.  
Obrady Forum zaowocowały wieloma dyskusjami dot. obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy państwami, podczas których podniesione zostały kwestie zacieśnienia więzi gospodarczych na linii ZEA - Polska. Istotnym wątkiem było także przedstawienie Centrum Obsługi Inwestycji oferującego kompleksowe wsparcie projektów oraz łączenie poszczególnych instrumentów finansowych w jeden spójny system. Jednostka ta, korzystając ze swojego przygotowania i doświadczenia, jest w stanie zapewnić każde wymagane finansowo-inwestycyjne wsparcie.

Forum jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze, handlowe i kulturalne pomiędzy Polską a ZEA. Nasz kraj, poprzez swoją dobrą sytuację gospodarcza, jest obecnie postrzegany jako brama do rynków europejskich. Forum to inicjatywa zawiązania wspólnych wielopłaszczyznowych działań biznesowych. Udało się stworzyć solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między oboma partnerami. Dbałość o finansowanie projektów omówionych na forum leży po stronie Centrum Obsługi Inwestycji. Wyróżniającym elementem tego wydarzenia była również merytoryczna debata dotycząca kluczowych programów współpracy pomiędzy Polską a Państwami Bliskiego Wschodu i dążenie obu stron do ich realizacji. Podczas dyskusji wyłonione zostały następujące obszary zainteresowania: turystka przyjazdowa do Polski, rozwój handlu sektora rolno-spożywczego, rozwój i promocja startupów czy też budowanie  relacji gospodarczych przez polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Organizatorzy:
- Emirates & Europe Business Development Cluster -  www.eebd.eu
- European Green Technology Alliance – www.egta.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.