DJI0011 028 sierpnia w godzinach popołudniowych, ponad trzy miesiące przed terminem umownym, została oddana do ruchu przebudowana estakada w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

W trakcie realizacji szczególną uwagę przykładano do jakości prac i wykorzystywanych materiałów. Przed przystąpieniem do realizacji przeprowadzono inspekcje w wytwórniach: prefabrykatów, mieszanek asfaltowych oraz betonu, do produkcji których zastosowano najlepsze surowce. Podczas budowy przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli jakości. Wszystkie badania potwierdziły spełnienie wyznaczonych parametrów.

Obecnie obiekt spełnia niezbędne wymogi techniczne obowiązujące w całej Unii Europejskiej odpowiadające parametrom klasy S (drogi ekspresowej). Po przebudowie estakada zyskała na szerokości – obecnie pasy ruchu mają szerokość 3,5 m, a wyznaczony pas awaryjny 2,5 m. Nawierzchnia obiektu została zaprojektowana dla 6. kategorii ruchu, a jej nośność dostosowana do przeniesienia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś.

DJI0003-03DJI0030-01
Nowa estakada została wykonana z 416 prefabrykowanych belek strunobetonowych (po 208 na każdą jezdnię). Zostały one rozmieszczone na 32 przęsłach (13 belek na każde z nich). Poza samym obiektem przebudowano również dojazdy do niego prowadzące na łącznej długości 119,25 m. Wartość umowna inwestycji to ponad 21,6 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.