fontannaW połowie grudnia odbył się odbiór nowej fontanny w Świnoujściu, która powstała na deptaku przy ulicy Słowackiego. Fontanna powstała dla uczczenia 250-lecia nadania praw miejskich Świnoujściu, o czym informują napisy w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim), które znajdują się u jej podstawy.

Centralną częścią fontanny jest ogromna stalowa kula o średnicy 2 metrów, która imituje kulę ziemską z zaznaczonym miejscem, gdzie leży Świnoujście. Fontanna jest zaledwie częścią dużej inwestycji, jaką jest modernizacja ulicy Słowackiego, której projekt wykonała firma EKKOM Sp. z o.o. W tym roku wykonano pierwszy etap, a w przyszłym będą kontynuowane prace w kierunku skrzyżowań tej ulicy z Chrobrego i Prusa.

Pierwszy etap modernizacji objął centralną część ulicy Słowackiego o długości ponad 500 metrów. W ramach inwestycji wymieniona została cała infrastruktura drogowa (jezdnie, chodniki, przystanki, zjazdy) i przebudowana infrastruktura związana z funkcjonowaniem drogi (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zieleń). Zlikwidowano również miejsca kolizyjne infrastruktury drogowej z sieciami elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową i gazową.

Koszt pierwszego etapu przebudowy ulicy Słowackiego wyniósł 7,6 mln złotych, z czego prawie 5 mln złotych miasto dostało w formie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na drugi etap miasto również otrzyma dofinansowanie. Tym razem będą to 3 mln złotych z programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2016-2019. Szacunkowa wartość tej inwestycji to ponad 7,2 mln złotych.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.