forumdrogiimosty24 czerwca w Kopalni Soli w Wieliczce odbyło się "Forum odbudowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych" MOSTY 2015, której celem była analiza sytuacji branży mostowej w ostatnich latach, zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań jakie pojawiły się na rynku oraz omówienie kwestii związanych z oceną stanu technicznego obiektów.

- Mamy w Polsce potencjał, mamy fantastyczne ośrodki naukowe, doświadczone firmy, więc te wszystkie nowe technologie, nad którymi Państwo pracujecie, należy wykorzystać - mówił podczas otwarcia Dariusz Kostrzębski, prezes zarządu KOW Sp z o.o., organizator forum. - Warto je wdrożyć, aby konstrukcje i sposób ich wykonywania sprzyjał temu, żeby kolej w naszym kraju rozwijała się szybciej i była coraz bardziej atrakcyjna. A nasze spotkanie ma stworzyć przestrzeń wymiany opinii, informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces realizacji tych inwestycji.

- Tematyka forum jest niezwykle ważna i stanowi wielkie wyzwanie nie tylko techniczne i ekonomiczne, ale również społeczne, organizacyjne i logistyczne - dodał prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. - Musimy się wspólnie zastanowić jak działać, aby efekty dały optymalne wyniki. Myślę, że forum odegra swoją rolę, jeżeli uda nam się wypracować wspólne stanowisko, które będzie można przekazać odpowiednim władzom, a wystąpienia, które są przewidziane w programie, wskazujące na więź praktyki i nauki w obrębie kolejnictwa oraz mostów, udzielą wielu przydatnych informacji.

dim2015 logoPodczas trzech sesji merytorycznych prelegenci poruszyli tematy dotyczące m.in. pomiarów hałasu, monitoringu, obciążeń próbnych obiektów, materiałów sprężystych w nawierzchniach kolejowych czy zarządzania infrastrukturą mostową.

Partnerem merytorycznym forum był Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Do udziału w wydarzeniu zaproszono m.in.: przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, przedstawicieli urzędów i instytucji oraz samorządów.

Patronem medialnym forum MOSTY 2015 był m.in. portal edroga.pl

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.