edroga646Od poniedziałku, 8 października, kierowcy bez problemów mogą korzystać z mostu w ulicy Starogardzkiej w Gdyni.

 

- Most na ul. Starogardzkiej jest ważną inwestycją, która usprawni komunikację w tej części Gdańska i zmniejszy korki. Obiekt, który funkcjonował w tym miejscu w ostatnich latach, był zbyt wąski, by jednocześnie mogły nim przejechać samochody z przeciwnych kierunków. Teraz się to zmieni – mówi się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Oruński most łączy ul. Starogardzką z Traktem Św. Wojciecha, stanowiącym główny ciąg komunikacyjny w tej części miasta. Prace przy budowie mostu rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Zanim rozpoczęto budowę nowego obiektu rozebrać trzeba było poprzedni i wykonać specjalny nasyp. Nowy most powstał dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdowała się dotychczasowa przeprawa.

Inwestycja miała złożony charakter, bowiem oprócz mostu, wykonano też wodociąg pod ul. Starogardzką na odcinku do ul. Nowiny. Poza tym umocniono Kanał Raduni w bezpośrednim sąsiedztwie z elementami nowego obiektu, a także zlikwidowano otwarte koryto Potoku Maćkowy i przebudowano istniejący przepust.

Wykonawcą prac jest firma MOST Sp. z o.o. z Sopotu. Kwota jaką miasto przeznaczyło na realizację zadania to ok. 5, 6 mln zł. Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Infrastruktury w wysokości ponad 3 mln zł.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.