contentmap_plugin

roboty drogoweNowy most nad kanałem Raduni, łaczący ul. Starogardzką z Traktem Św. Wojciecha, to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w tej części Gdańska. Obiekt, który funkcjonował w tym miejscu w ostatnich latach, był zbyt wąski, by jednocześnie mogły nim przejechać samochody z przeciwnych kierunków. Obowiązywał tu ruch wahadłowy, który był przyczyną sporych korków, głównie w godzinach szczytu.

 

W ubiegłym roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozstrzygnęła przetarg na budowę nowego obiektu, a pierwsze prace rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. Co obecnie dzieje się na placu budowy?

- Trwa budowa nasypu, który umożliwi połączenie ul. Starogardzkiej z Traktem Św. Wojciecha. Na połowę sierpnia zaplanowano natomiast kładzenie mas nawierzchni asfaltowej – informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W ostatnich tygodniach położono masę asfaltową twardolaną na powierzchni mostu. Do tego zasypano jeden z nowo wybudowanych murów oporowych, betonowano m.in. ławę fundamentową oraz mur oporowy, a także zbudowano chodnik

Nowy most powstaje dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdował się dotychczasowy, mocno już wysłużony. Będzie to przeprawa ramowa jednoprzęsłowa z ryglem w postaci pełnej płyty. Szerokość jezdni i geometria pobliskiego skrzyżowania została tak zaprojektowana, by możliwy był tu dwukierunkowy ruch. Dzięki temu zlikwidowana zostanie funkcjonująca dotychczas sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy.

Oruński most łączy ul. Starogardzką z Traktem Św. Wojciecha, stanowiącym główny ciąg komunikacyjny w tej części miasta. Zanim rozpoczęto budowę nowego obiektu rozebrać trzeba było poprzedni. Wykonano też wodociąg pod ul. Starogardzką na odcinku do ul. Nowiny. W ramach inwestycji rozebrano również istniejące mury oporowe i zbudowano nowe na dojeździe do mostu od strony ul. Trakt Św. Wojciecha. Poza tym umocniono Kanał Raduni w bezpośrednim sąsiedztwie z przyczółkami nowego mostu, a także zlikwidowano otwarte koryto Potoku Maćkowy i przebudowano istniejący przepust.

Najbardziej pracochłonne było właśnie wzmacnianie nabrzeża, dlatego realizacja inwestycji trwa około roku. Zgodnie z założeniami, powstający most usprawni ruch miejski w tej okolicy. Ruch wahadłowy powodował bowiem gigantyczne korki zarówno na ul. Starogardzkiej, jak i na Trakcie Św. Wojciecha, przede wszystkim w godzinach porannych.

Nowy gdański obiekt powstaje za ponad 5,2 mln zł

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.