znaki004Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odnawia poziome oznakowanie dróg. Prace związane z odmalowaniem znaków na jezdni będą prowadzone do końca maja 2019 roku.

 

Odmalowane zostanie oznakowanie na 300 ulicach Gdańska o powierzchni ok. 70 tys. m2. Jednocześnie toczą się inne prace związane z pozimowym porządkowaniem miasta.

W ramach odnawiania oznakowania poziomowego na gdańskich ulicach odmalowywane są przejścia dla pieszych, linie rozdzielające pasy ruchu (segregacyjne i krawędziowe), linie zatrzymania, strzałki kierunkowe na skrzyżowaniach, linie oddzielające miejsca parkingowe, a także koperty dla osób niepełnosprawnych.

Jako pierwsze odmalowywane są znaki na ulicach należących do Podstawowego Układu Komunikacyjnego. Są to główne ciągi komunikacyjne Gdańska, m.in. al. Zwycięstwa, Podwale Grodzkie, al. Grunwaldzka, al. Armii Krajowej, Błędnik, ul. Nowe Ogrody, ul. Spacerowa, Trakt Św. Wojciecha oraz ul. Słowackiego. Oprócz nich odnowione zostanie oznakowanie poziome na Głównym Mieście, we Wrzeszczu, w Oliwie, na Oruni, Chełmie, Ujeścisku oraz Jasieniu. Prace toczyć się będą do końca maja 2019 roku i obejmą zarówno drogi PUK, jak również lokalne. Ponadto odmalowane zostanie oznakowanie w miejscach wskazanych przez Komisję bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, m.in. przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu gdańskich szkół. Te prace zakończą się przed końcem wakacji.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu roboty odbywają się głównie w nocy w godz. od 20:00 do 6:00 rano. Postęp prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych – temperatury podłoża powyżej 5 stopni Celsjusza.

Od miesiąca trwają również inne prace porządkowe, które obejmują czyszczenie nawierzchni jezdni z piasku, darni, trawy, liści, błota i innych zanieczyszczeń. Sprzątane są też chodniki, drogi rowerowe, miejsca parkingowe czy schody terenowe, podobnie jak parki, zieleńce i cmentarze komunalne. Poza tym w kwietniu umyjemy wiaty i osłony na przystankach tramwajowych i autobusowych. Umyte oraz odmalowane zostaną także ławki i kosze na śmieci oraz wiosenne grabienie trawników.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.