contentmap_plugin

podwale przedmiejskie 01Pierwsze przejście naziemne, przebudowa skrzyżowania wraz z torami tramwajowymi na wysokości ul. Chmielnej oraz wymiana nawierzchni ul. Chmielnej - rozpoczynają się prace przy pierwszym etapie Podwala Przedmiejskiego. Zakończenie prac planowane jest na jesień tego roku.

 

Pierwszy etap inwestycji obejmować będzie trzy elementy: otwarcie skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną, przebudowę ul. Chmielnej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej oraz przebudowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ul. Chmielnej.

- Przebudowa Podwala Przedmiejskiego jest kolejnym projektem, który wspiera zrównoważony transport. Pojawią się tutaj ułatwienia dla pieszych, korzystających z komunikacji miejskiej oraz rowerzystów. Jeszcze tej jesieni będzie można przejść pierwszym z czterech przejść naziemnych zlokalizowanych przy Podwalu Podmiejskim. Dzięki realizowanemu projektowi unijnemu pojawi się tutaj trasa rowerowa – mówi Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Oferty na przebudowę Podwala Przedmiejskiego otwarto w pierwszej połowie lutego. Przetarg wygrała firma MTM z Gdyni, która wyceniła prace na 17,4 mln zł.

- Umowę z firmą, którą wyłoniliśmy w trakcie przetargu będziemy mogli podpisać w ciągu dwóch tygodni jeżeli nie pojawią się żadne odwołania – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG.

Prace pierwszego etapu finansowane są z dwóch źródeł: ze środków Gdańskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej, która odpowiadać będzie za przebudowę sieci wod-kan oraz ze środków miejskich. Łączny koszt inwestycji to blisko 16 mln zł, z czego ponad 12 mln to środki miejskie, w tym ok 60% pochodzi z finansowania unijnego projektu. Pozostałe środki czyli ok. 4 mln. zł pochodzą z GIWK-u.

- Dzięki zabezpieczeniu środków przeznaczonych na finansowanie całego zadania polegającego na przebudowie Podwala Przedmiejskiego, mogliśmy uzupełnić brakujące środki w pierwszym etapie realizacji zadania. Takiego samego zwiększenia dokonał w swojej części inwestycji GIWK – tłumaczy Marcin Dawidowski dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych.

Zadanie zawiera w sobie również projekt europejski „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”. W ramach tego projektu wzdłuż ulicy Podwale Przedmiejskie powstanie trasa rowerowa oraz naziemne skrzyżowania dla pieszych i rowerzystów.

Ulica Podwale Przedmiejskie stanowi trasę przelotową, na całej swojej długości nie posiada skrzyżowań (z wyjątkiem ulic Pszennej i Szopy, biegnących pod wiaduktem). Nie posiada także naziemnych przejść dla pieszych - komunikację i dojście do znajdujących się pomiędzy jezdniami przystanków tramwajowych zapewniają przejścia podziemne. Sytuacja zmieni się po zakończeniu realizacji prac na Podwalu Przedmiejskim. Inwestycja ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, ale także przywrócić Śródmieście pieszym.

Prace na odcinku ul. Chmielnej mają zakończy się jesienią 2018 r. Inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.