contentmap_plugin

zebra crossing 1242780 960 720Władze Gdańska podjęły decyzję odnośnie powstania przejścia naziemnego przez Wały Jagiellońskie na wysokości Bramy Wyżynnej. Ułatwi ono dotarcie do przystanków tramwajowych oraz autobusowych i przemieszkanie się pomiędzy Głównym Miastem a powstającym Forum Gdańsk. Prace projektowe i inwestycyjne potrwają około 12 miesięcy, więc piesi będą mogli z niego skorzystać w drugim kwartale 2019 roku.

 

- Podjęliśmy decyzję, aby przywrócić ruch pieszy na poziomie ulicy i stworzyć alternatywę dla tunelu pod jezdnią, który został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku. Jak wiadomo każda decyzja generuje wydatki, dlatego też zleciliśmy Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni zrobienie analiz i określenie wpływu przejścia na ruch samochodowy i tramwajowy. Na ich podstawie oraz rekomendowanych rozwiązań, dziś mogę potwierdzić, że to przejście powstanie - deklaruje prezydent Paweł Adamowicz.

We wrześniu ubiegłego roku zostały przedstawione cztery propozycje stworzenia przejścia, w tym jedna rekomendowana i w oparciu o ten wariant przeprowadzone zostały wnikliwe analizy dotyczące wpływu wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie Bramy Wyżynnej na ruch drogowy w rejonie Śródmieścia. Analizie poddano zarówno prognozowane warunki ruchu dla pojazdów, w tym tramwajów oraz pieszych, ale również inne czynniki mające istotne znaczenia takie jak: geometria układu drogowego, pochylenie jezdni, a nawet czynniki atmosferyczne.

- Powstanie tego przejścia jest elementem szerszego procesu, zarówno jeśli chodzi o ulice Główne Miasta, jak i wokół. W tym roku będą realizowane i projektowane przejścia naziemne na Podwalu Przedmiejskim. Zmiany również zachodzą na Wałach Jagiellońskich i Hucisku, gdzie kilka lat temu również powstało przejście dla pieszych - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej - Przy wytyczaniu tego przejścia kluczowym wyzwaniem było utrzymanie komunikacji miejskiej w takim standardzie, jaki funkcjonuje obecnie, czyli aby dwa składy tramwajów zatrzymywały się na przystanku.

Za materiał wyjściowy do szczegółowej analizy posłużyła koncepcja lokalizacji nowego przejścia oraz dane dotyczące natężeń ruchu drogowego w Śródmieściu zebrane z detektorów ruchu funkcjonujących w ramach systemu TRISTAR oraz prognoz ruchu przygotowywanych w związku z otwarciem Forum Gdańsk. Wnikliwej analizie poddano także założenia dotyczące sterowania ruchem wdrażane w ramach przebudowywanego układu Śródmieścia. Korzystając z narzędzi dostępnych w oprogramowaniu systemu TRISTAR stworzony został model ruchu dedykowany temu zagadnieniu i w opracowano wnioski dotyczące możliwości wpływu przejścia dla pieszych na ruch drogowy.

- Przejście zostanie zrealizowane w układzie dwuetapowym i tylko w niewielkim stopniu wpłynie na warunki ruchu na ul. Okopowej i Wały Jagiellońskie – wyjaśnia Tomasz Wawrzonek, miejski inżynier ruchu z Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni – Wynikać to będzie z faktu, że w jednym cyklu światło czerwone dla pojazdów trwać będzie ok. 23 sekundy, zaś zielone 115-117 sekund. Przeprowadzone będą dwa niezależne dojścia na perony tramwajowe od nowo wyznaczonego przejścia dla pieszych, co będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pieszych i ograniczy wpływ na warunki ruchu na lewoskręcie w ul. Hucisko.

Analizy wykazały również, że musi zostać zachowana koordynacja pomiędzy nową sygnalizacją a sygnalizacją na Węźle Hucisko. Badając sytuację funkcjonalności sygnalizacji świetlnej uznano również, że liczba dni, w których była wyłączana sygnalizacja świetlna w Gdańsku, jest nieznaczna i przejście nie będzie miało wpływu na warunki ruchu na wyjeździe z tunelu z kierunku Oruni.

Uwzględniając powyższe wnioski skorygowano koncepcję rekomendowaną we wrześniu i w nowej wersji zostanie skierowana do dalszego opracowania w stadium projektu budowlanego. Projektowanie potrwa minimum 6 miesięcy, zaś realizacja kolejne ok. 3-4 miesiące. Koszt prac projektowych jest szacowany na 100 tys. zł, zaś prac inwestycyjnych 800-900 tys. zł.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.