edroga564Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie 1 488 dróg o łącznej długości blisko 1000 km. W tym sezonie zimowym do odśnieżania miasta zabezpieczono 133 pojazdy różnego przeznaczenia, w tym pługoposypywarki, auta wyposażone w zraszacze solanką, ładowarki, ciężkie pojazdy wyposażone w pługi lemieszowe oraz pługi wirnikowe.

 

Sezon „gotowości zimowej” w Gdańsku rozpoczął się 15 października 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie 1 488 dróg o długości 941,1 km.

PUK (Podstawowy Układ Komunikacyjny) obejmuje drogi tranzytowe – krajowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową - łącznie 28 tras o długości 584 km. Na drogach tych, w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (m.in. opadów śniegu) natychmiastowo podejmowane są działania zmierzające do usuwania skutków zimy. Do odśnieżania miasta przygotowano 40 pługoposypywarek, w tym 8 wyposażonych w zraszacze solanką, 16 ciężkich pługoposypywarek wyposażonych w pługi lemieszowe, 3 ładowarki hydrauliczne, 2 samochody interwencyjne (z obsadą dwuosobową) do likwidacji punktowej śliskości, 2 wytwornice solanki o wydajności umożliwiającej zmagazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 tysięcy litrów. W przypadku bardzo trudnych warunków zimowych przewidziano wprowadzanie do akcji samochodu z pługiem wirnikowym.

Układ uzupełniający obejmuje ulice o znaczeniu lokalnym, o długości 357,1 km. Dla potrzeb usuwania skutków zimy na tych drogach zabezpieczono: 24 pługopiaskarki, 25 ciągników typu rolniczego z pługiem, 9 ładowarek hydraulicznych, 6 pługów klinowych, 5 mini-ładowarek do udrażniania stref postoju pojazdów oraz 1 samochód wyposażony w pług wirnikowy.

Poza drogami, których utrzymanie zimowe należy do kompetencji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni istnieją drogi, za odśnieżanie których odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy gruntów, na których są one położone, np. spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, właściciele nieruchomości.

Na drogach rowerowych, o łącznej długości 52 km, pracować będą: 2 pojazdy samobieżne (jeden wyposażony w pług czołowy i drugi wyposażony w walcowe szczotki obrotowe) oraz 1 mini-ładowarka.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada również za utrzymanie zimowe przystanków tramwajowych i autobusowych, części chodników, wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, parkingów ogólnodostępnych, płatnych miejsc postojowych oraz zastrzeżonych miejsc postojowych, kopert parkingowych, schodów terenowych oraz kładek dla pieszych i tuneli dla pieszych.

Za zimowe utrzymanie pozostałych chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.

W sezonie zimowym 2017/2018 za zimowe utrzymanie torowisk i zwrotnic tramwajowych odpowiadają Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych, zagrażających przerwaniu komunikacji na drogach prowadzących do miast ościennych oraz do osiedli mieszkaniowych położonych na wzgórzach morenowych, przewiduje się wprowadzenie na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.

W roku budżetowym 2017 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 16,5 mln zł. 12,6 mln zł zostało wydane w pierwszym kwartale, na utrzymanie dróg do końca roku zostało 3,9 mln. zł. W roku budżetowym 2018 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 15,5 mln zł.

Jeśli nie zostaną wydane wszystkie zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg, pieniądze zasilą budżet technicznego utrzymania dróg, lub odwrotnie budżet technicznego utrzymania dróg zostanie uszczuplony, jeśli wydatki na zimowe utrzymanie zostaną przekroczone.

Umowa z wykonawcami utrzymania zimowego dróg w Gdańsku jest skonstruowana tak, że płatność uzależniona jest od uzyskanego rezultatu wykonanej pracy, tj. przejezdności gdańskich dróg, a nie od ilości przejechanych kilometrów, liczby pojazdów czy wysypanej soli.

Źródło: GZDiZ

Załączniki:
Pobierz (Informator_zimowy_2017-2018_ver08_11.pdf)Informator_zimowy_2017-2018_ver08_11.pdf[ ]2445 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.