roboty drogoweNowa droga powstanie w miejscu linii kolejowej, wybudowany zostanie nowy most oraz zmodernizowana będzie ul. Mostowa. Jest już gotowa dokumentacja techniczna objazdu Bramy Nizinnej w Gdańsku. Jeszcze w tym roku planowane jest wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID.

 

- Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i przygotowujemy objazd historycznej Bramy Nizinnej. Mamy już gotową dokumentację techniczną. Prowadzimy rozmowy z inwestorem, który miałby wybudować części wspólne dróg. Do końca tego roku wystąpimy o wydanie decyzji ZRID, tak byśmy w przyszłym roku mogli ogłosić przetarg i przystąpić do realizacji inwestycji – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki inwestycyjnej.

Brama Nizinna jest jedną z zabytkowych bram historycznego Gdańska. Obecnie trwają prace, których efektem ma być poprowadzenie ruchu drogowego obok bramy. Gotowa jest dokumentacja techniczna na potrzeby budowy objazdu. Wybudowana będzie nowa droga w miejscu linii kolejowej wraz z budową nowego obiektu mostowego. Zmodernizowana zostanie również ul. Mostowej. Dokumentacja techniczna umożliwia podzielenie inwestycji na etapy.

Koszt etapu związanego z budową objazdu Bramy Nizinnej (w tym remont ul. Mostowej) to ok. 10 mln zł. Dodatkowo aby wybudować drogę w miejscu starej linii kolejowej konieczne jest wykupienie gruntu od PKP SA.

Trwają także rozmowy z prywatnym inwestorem, który w przyszłości mógłby wybudować układ drogowy w ramach tzw. umowy szesnastkowej. Jest to umowa na podstawie, której inwestor realizujący inwestycję nie drogową jest zobowiązany do budowy nowego układu drogowego, jego przebudowy, bądź finansowania w sytuacji, gdy realizowana przez niego inwestycja wpływa na istniejący układ drogowy.

Obecnie trwają analizy, aby wybrać te prace, które mogą być zrealizowane przy założeniu, że część układu drogowego będzie w przyszłości realizował inwestor. Po określeniu etapu, który będzie realizowany, w roku 2019 jeszcze w tym roku planowane jest o wystąpienie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. PO jej uzyskaniu w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.