edroga954Gdańsk stara się o środki na realizację kolejnych inwestycji. Miasto złożyło właśnie wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dwóch projektów: rozbudowy ul. Kartuskiej do granicy miasta Gdańska i przebudowy wiaduktu Biskupia Górka.

Pierwszy z wnioskowanych przez Gdańsk projektów to rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7. Chodzi o rozbudowę drogi do dwóch pasów w obu kierunkach na odcinku od węzła Karczemki do granicy miasta. A także inwestycje towarzyszące, takie jak przebudowa skrzyżowań, budowa chodników i ścieżek rowerowych i rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Maszynowej. Wartość projektu to 160 mln zł, a poziom dofinansowania może sięgnąć 85 proc. (miasto wnioskuje o 132 mln zł). Inwestycja ma być realizowana w latach 2017-2019.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy wiaduktu Biskupia Górka. Istniejący wiadukt nad torami kolejowymi (w ciągu Traktu Św. Wojciecha) jest w bardzo złym stanie technicznym. Pod wiaduktem znajdują się nowo wybudowane tory kolejowe linii PKP i SKM, brak miejsca na przedłużenie linii 250. Tymczasem Trakt Św. Wojciecha to główny ciąg komunikacyjny Gdańska prowadzący z południa do centrum. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha. Dodatkowo również: przebudowę odcinka ulicy Trakt Św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej, przebudowę układu drogowego wokół Baszty Białej, budowę odcinka ulicy nowe Podwale Grodzkie i budowę mostu nad Kanałem Raduni. Wartość projektu to 166,9 mln zł, a miasto wnioskuje o dofinansowanie na poziomie 85 proc. Ta inwestycja również ma być realizowana w latach 2017-2020.

Akceptacja listy rankingowej spodziewana jest na przełomie czerwca i lipca br.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.