DSC01192Wykonawca na realizację linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku został już wybrany. Po uprawomocnieniu decyzji o wyborze i przeprowadzeniu kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych, podpisana zostanie umowa na realizację robót. Inwestycja ta jest jednym z głównych zadań Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 

- Cieszę się, że kolejny etap prac za nami. Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia budowy linii tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej Północnej. Inwestycja ta jest niezwykle potrzebna w południowej części Gdańska. Jest to jedna z najintensywniej rozwijających się części naszego miasta, dlatego też tutaj konsekwentnie inwestujemy w rozwój transportu publicznego – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Po weryfikacji dokumentów, największą liczbę punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskało konsorcjum, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Wykonawca za realizację inwestycji zaproponował kwotę ok. 191,7 mln zł.

Teraz decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, musi się uprawomocnić. Zgodnie z ustawą PZP okres na uprawomocnienie to 10 dni. Następnie dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych, po zakończeniu której podpisana zostanie umowa na realizację robót.

W ogłoszonym przetargu na budowę linii tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej Północnej złożono siedem ofert, a Gmina Miasta Gdańska na realizację inwestycji przeznaczyła 193 mln zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach czwartego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.