edroga283Z uwagi na utrudnienia wynikające ze wzmożonego ruchu w czasie Światowych Dni Młodzieży (27-31 lipca), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd dla ruchu tranzytowego po drogach krajowych wokół aglomeracji krakowskiej.

W celu zapewnienia przejazdu drogami krajowymi na uroczystości związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie oraz zgodnie art. 23 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży, GDDKiA udostępniła wykaz dróg rekomendowanych.

Przebieg wskazanych dróg rekomendowanych, może podlegać korektom w zależności od sytuacji na drogach krajowych.

Wykaz dróg rekomendowanych

Mapa dróg rekomendowanych w PDF

Ulotka GDDKiA na Światowe Dni Młodzieży 2016

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.