budowa 05Jakie jest najważniejsze zadanie kieleckiego oddziału GDDKiA na 2017 rok? Przede wszystkim sprawna kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7.

Oddział w Kielcach prowadził w roku 2016 cztery duże inwestycje drogowe w ciągu drogi ekspresowej S7 o łącznej długości około 90 km i całkowitej wartości ponad 3,3 miliarda złotych. To odcinki Chęciny – Jędrzejów i Jędrzejów – granica województwa na terenie regionu świętokrzyskiego oraz Radom - granica województwa i obwodnica Radomia na Mazowszu. Drugi i trzeci z wymienionych kontraktów zakończy się w 2017 roku, co oznacza, że kierowcy zyskają ponad 40 km nowej drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

W  ramach inwestycji powstaje nowy, dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. Zaplanowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2017. Aktualne zaawansowanie prac to około 80 procent.

Droga ekspresowa S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów

Nowy odcinek będzie miał długość około 21 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. Wybudowane zostaną 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 roku i jest zaawansowana w około 40 procentach.

Droga ekspresowa S7 odcinek Radom – granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego

Ten 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej ma ogromne znaczenie dla kierowców podróżujących z Kielc do Warszawy.   Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów  akustycznych (blisko 10 km), systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym 4 przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2017. Zaawansowanie prac to około 80 procent.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Radomia

W 2015 roku rozpoczęła się realizacja zachodniej obwodnicy Radomia. Kolejny, 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 powinien zostać oddany do ruchu przed końcem 2018 roku. W projekcie tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja jest na całym swoim przebiegu budowana po nowym śladzie.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.