edroga076GDDKiA ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO), który rozpocznie świadczenie usług poboru opłat od 3 listopada 2018 roku. Postępowanie jest realizowane w modelu dwuetapowym, w trybie dialogu konkurencyjnego.

Właśnie rozpoczął się pierwszy etap postępowania, w wyniku którego zostaną wyłonieni wykonawcy spełniający, postawione przez zamawiającego, warunki podmiotowe. Drugi etap postępowania prowadzony będzie w formie dialogu, do którego zostaną zaproszeni wykonawcy, dopuszczeni w pierwszym etapie. Po zakończeniu dialogu zostanie wykonawcom przekazana finalna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

Najważniejszym etapem postępowania jest dialog z dopuszczonymi do tego etapu wykonawcami, którzy, w odpowiedzi na przedstawione potrzeby i wymagania zamawiającego, będą mogli w przedstawić swoje rozwiązania dla GDDKiA. Celem dialogu konkurencyjnego będzie wypracowanie optymalnych i najbardziej efektywnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań dla przyszłego KSPO, które będą wykorzystane przez zamawiającego do finalnego określenia kształtu i sposobu funkcjonowania systemu. Umowa z wybranym wykonawcą będzie zakładała świadczenie usług przez 6 lat, tj. od 3 listopada 2018 do 2 listopada 2024 roku.

więcej na: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-1

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.