DSC00690Już z początkiem października GDDKiA podpisała porozumienie pozwalające na bezpośrednią wypłatę zgłaszającym się podmiotom za zrealizowane roboty, dostawy bądź usługi na budowach, gdzie generalnym wykonawcą jest firma Astaldi.

 

Dzięki czemu na inwestycjach: S2 południowej obwodnicy Warszawy wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem oraz S7 na tunelowym odcinku „Zakopianki”, zostały zabezpieczone interesy podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. GDDKiA wypłaca należne płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi bezpośrednio podmiotom realizującym określone zadania.

Uregulowano już płatności w kwocie 85 mln zł, ze zgłoszonych i zatwierdzonych ponad 91 mln zł w ramach sześciu kontraktów Astaldi. Pozostałe zgłoszone roszczenia podmiotów trzecich, na kwotę ok. 54 mln zł są obecnie rozpatrywane. Każde jest indywidualnie sprawdzane pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz pod kątem formalnym.

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Jeśli należności nie zostaną uregulowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, GDDKiA dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego potrącając kwotę z należności wykonawcy.

W ramach sześciu kontraktów realizowanych przez włoską firmę, cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, a do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 1,6 mld zł. Co ważne, przedstawiciele wykonawcy deklarują kontynuację prac.

W budowie:
S2 południowa obwodnica Warszawy, odcinek od węzł Puławska do węzła Przyczółkowa;
S7 Lubień - Rabka Zdrój, odcinek Naprawa - Skomielna Biała;

Oddane do ruchu:
S5 Poznań - Wrocław, odcinek Korzeńsko - Wrocław;
S8 obwodnica Marek, odcinek od węzła Kobyłka do obwodnicy Radzymina (trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki);
S8 Wyszków - Białystok, odcinek Wiśniewo - Mężenin;
S8 Wyszków - Białystok, odcinek Mężenin - Jeżewo (do wykonania prace dodatkowe).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.