obw gdow fot gdowplTa historyczna inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat 90. znalazła w końcu swój szczęśliwy finał. 11 października pierwsi kierowcy przejechali nowym około 2-kilometrowym fragmentem obwodnicy Gdowa. Trasa, stanowiąca drugi odcinek obwodnicy, rozpoczyna się na rondzie przy ulicy Bocheńskiej i biegnie do ronda przy DW 966.

 

Nowa droga poprawi połączenie między DW 966 i 967, a także zwiększy przepustowość i bezpieczeństwo oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. Wartość inwestycji to ponad 25 mln zł, z czego 21 mln zł stanowi dofinansowanie pochodzące z RPO, a 3,3 mln zł to środki przekazane z budżetu województwa.

- Obwodnica Gdowa to kolejna wielka inwestycja, na którą czekali mieszkańcy regionu. W tym roku otworzyliśmy obwodnicę Skały, Oświęcimia, a za kilka dni pierwsi kierowcy przejadą także miechowską obwodnicą. Doskonale wiemy, że to właśnie nowe drogi, stanowiące połączenia z tymi strategicznymi odcinkami, są kluczem do rozwoju regionu. Dlatego realizujemy największy w historii plan budowy dróg, budując nie tylko nowe obwodnice, ale także modernizując kilometry dróg wojewódzkich. Tylko w tym roku na te remonty planujemy przeznaczyć aż 467 mln zł – mówi marszałek Jacek Krupa.

Powstający od ubiegłej jesieni 2-kilometrowy fragment drogi stanowi drugi odcinek gdowskiej obwodnicy. Pierwszy etap inwestycji został zrealizowany w latach 2012-2014. Wówczas wykonano 2,7-kilometrowy odcinek biegnący po północnej stronie Gdowa wraz z trzema rondami. Całość przedsięwzięcia (I etapu) kosztowała blisko 40 mln zł, z czego prawie 29 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostałe 11 mln zł przekazał z budżetu samorząd województwa.

obw gdow3 fot gdowpl 1obw gdow3 fot gdowpl 2

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obwodnica, którą otwieramy zdecydowanie poprawi komunikację w tej części regionu. Zyskają mieszkańcy, bo będą mieć spokojniejsze centrum, a także kierowcy, którzy od dziś ten odcinek Małopolski przejadą sprawnie i bezpiecznie. Inwestycja ta przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarczego województwa, ale także zwiększy m.in. potencjał turystyczno-rekreacyjny terenów położonych nad rzeką Rabą – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Nowy odcinek dwupasowej jezdni o szerokości 7 metrów ma swój początek na rondzie przy ulicy Bocheńskiej i stąd w kierunku południowym przebiega przez łąki i pola. Następnie przecina potok Ruda i biegnie dalej przez tereny rolnicze. Na kolejnym odcinku przecina rzekę Rabę i znów polami przemierza do ronda, które stanowi połączenie z drogą wojewódzką 966, zlokalizowaną na granicy administracyjnej Gdowa. Warto dodać, że na całej długości nowej trasy znajdują się też pobocza, a miejscami także nowe chodniki.

Jednym z kluczowych punktów inwestycji była budowa ok. 200-metrowego mostu przez rzekę Rabę. Oprócz tego wykonano także 30-metrowy most przez Rudę.

- Budowa obwodnicy Gdowa, a konkretnie zakończenie drugiego etapu, pozwoli usprawnić transport na terenie województwa, a także wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Trasa odciąży też zatłoczone przez auta skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 966 i 967. Dzięki temu czas przejazdu przez rejon gminy Gdów zostanie zdecydowanie skrócony. Warto dodać, że w kosztach budowy całej obwodnicy partycypowała również gmina Gdów – mówi Zbigniew Wojas, wójt Gdowa.

Nowo powstała obwodnica nie tylko poprawi bezpieczeństwo w centrum Gdowa, ale sprawi również, że będzie tu zdecydowanie ciszej i spokojniej. Ponadto ułatwi dostęp do gdowskich terenów inwestycyjnych oraz do dróg krajowych nr 4, 7 i 75.

Dobre skomunikowanie dróg wojewódzkich nr 967 i 966 zagwarantuje łatwiejszą komunikację oraz poprawi komfort podróży.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.