gis215 grudnia 2016 roku Centrum Promocji Informatyki zorganizowało trzydzieste pierwsze seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE, które poświęcone było miejskim systemom GIS - danym przestrzennym w zarządzaniu miastami.

Wykład inaugurujący wygłosił prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib z Politechniki Warszawskiej, który opowiedział o roli zasobów i technologii geoinformacyjnych w rozwoju oraz integracji systemów „smart city”. Następne prezentacje przedstawili przedstawiciele Warszawskiej Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta Kielce – Olga Prasolik oraz Leszek Najgeburski, którzy omówili system GIS w warszawskiej Straży Miejskiej oraz budowę systemu informacji przestrzennej miasta na przykładzie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) w Kielcach.

W drugiej części seminarium swoje wykłady wygłosili: Agnieszka Nowakowska z Głównego Urzędu Statystycznego, która opowiedziała o Portalu Geostatystycznym oraz Tadeusz Osowski z Urzędu Miasta St. Warszawy, który przedstawił doświadczenia Warszawy w otwieraniu danych.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele administracji centralnej oraz samorządowej. Wykłady zostały ocenione przez uczestników dobrze, czego wyrazem były pozytywne opinie i oceny zawarte w ankietach. Dziękujemy za udział wszystkim zgromadzonym uczestnikom oraz wykładowcom.

CPI1

CPI2

CPI3

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CPI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.