contentmap_plugin

edroga6458 grudnia został otwarty fragment ul. Częstochowskiej wraz z nowym wiaduktem i kładką nad Drogową Trasą Średnicową w Gliwicach. Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ jest zaawansowana w około 95 proc.

W ciągu ul. Częstochowskiej powstaje jeden z węzłów z Drogową Trasą Średnicową. Ulica została przebudowana na długości około 150 metrów, powstał nowy wiadukt oraz 40-metrowa kładka nad DTŚ. Nowy wiadukt jest jednoprzęsłowy, szeroki na 14,5 m. Jezdnia zajmuje 11,5 m szerokości obiektu, a chodnik dla obsługi – 0,9 m. W ramach przebudowy części drogowej wykonano nową konstrukcję nawierzchni wraz z odwodnieniem, przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Zainstalowano też oświetlenie.

Skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z Jagiellońską zostało całkowicie przebudowane. Zmieniła się geometria skrzyżowania, dzięki czemu ul. Częstochowska, po nowym śladzie, prowadzi wprost w ul. Mitręgi i Piwną.

Ulica Częstochowska jest jednym z ostatnich etapów budowy gliwickiego odcinka DTŚ. Obecnie trwają prace w 493-metrowym tunelu przebiegającym pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2015 r. Śródmiejskim odcinkiem „średnicówki" będzie można przejechać wiosną 2016 r., po zakończeniu przeglądów i odbiorów.

Źródło: dts.gliwice.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.