contentmap_plugin

edroga151Tak jak przewidywał harmonogram i kontrakt, kończą się główne prace na budowie DTŚ, a z końcem roku zrealizowana zostanie całość robót. Inwestycja zostanie oddana na wiosnę.

- Możemy potwierdzić, że zadanie zostało wykonane i teraz, zgodnie z planem, przystępujemy do kolejnych działań – poinformował Marian Hacuś, pełnomocnik DTŚ S.A.

Do końca roku będą trwały intensywne prace. Kolejnych kilka miesięcy potrzebnych jest na to, by wszystkie urządzenia zamontowane na gliwickim odcinku DTŚ przeszły rozruchy, badania i próby (głównie w systemach bezpieczeństwa tunelu). To czas potrzebny na zakończenie odbiorów technicznych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obecnie najważniejszą kwestią jest rozliczenie finansowe z  wykonawcą, które musi zakończyć się w tym roku. Wartość inwestycji to prawie miliard złotych. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na jej realizację pozyskano prawie 450 mln zł.

- Przekazywane informacje są zgodne z tym co można zobaczyć na budowie. Praktycznie DTŚ jest skończona – podsumował prezydent Zygmunt Frankiewicz.

***
Budowa odcinka G2 to ostatnia inwestycja związana z DTŚ Katowice-Gliwice. Trasa liczy około 5,6 km i przebiega od odcinka G1 przy ul. Kujawskiej przez centrum miasta do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową. W centrum miasta powstaje m.in. półkilometrowy tunel. Na całym przebiegu przez miasto odcinek ma być bezkolizyjny.

Na początku listopada 2014 roku otwarta została pierwsza, prawie 3-km część Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach (odcinek G1), prowadząca od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.