edroga170Nowoczesne oświetlenie pojawi się wkrótce przy dwóch głównych ulicach Gliwic. Miasto rozpoczęło inwestycje przy ul. Dworcowej i Tarnogórskiej. Prowadzona na szeroką skalę wymiana oświetlenia trwa w naszym mieście już od kilku lat. Konsekwentnie stare lampy oprawy sodowe wymieniane są na ekologiczne i ekonomiczne diody LED. Zgodnie z przyjętym planem kompleksowego oświetlenia miasta, emitowane przez nie światło różni się kolorem – w centrum jest cieplejsze, na wzdłuż głównych traktów jasne i chłodniejsze.

 

Teraz przyszła pora na wymianę oświetlenia przy ul. Dworcowej i Tarnogórskiej.

Do końca sierpnia na ul. Dworcowej stare wyeksploatowane lampy zostaną zastąpione 65 oprawami z diodami LED, emitującymi światło o ciepłej barwie, podobnie jak na ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koszt inwestycji to ok. 465 tys. zł.

Na ul. Tarnogórskiej do końca listopada zostaną zainstalowane 183 oprawy z diodami LED. Zgodnie z koncepcją Masterplanu, w który wpisuje się projekt „Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”, w tej części miasta emitowane światło będzie jasne i chłodne. Im bliżej peryferii i granic miasta, będzie ono coraz bardziej neutralne. Koszt inwestycji to prawie 3,2 mln zł.

– To kolejny etap ważnego dla Gliwic projektu. Istotna jest tu nie tylko kwestia wizerunkowa i estetyczna miasta, ale przede wszystkim ekologiczna i ekonomiczna – ekoświatło wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej – podkreśla Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W najbliższym czasie nowe oświetlenie zostanie zamontowane również na ul. Rybnickiej.

Szacowany całkowity koszt projektu „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” wynosi ponad 14 mln zł, z czego ponad 10 mln zł zostało wydane z budżetu miejskiego, a ponad 4 mln zł to dofinansowanie UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL).

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.