IMG 0492Budowa i remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa miejsc postojowych – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach opublikował listę prac, które przeprowadzi w tym roku w różnych częściach miasta.

 

ZDM zaplanował 29 inwestycji, które od wiosny do jesieni będą wykonywane na terenie Gliwic. Lista prac powstaje m.in. w oparciu o zgłoszenia mieszkańców i radnych rad dzielnicowych.

Lista remontów ZDM do wykonania w 2020 r.:
1. ul. Bieszczadzka – remont nawierzchni jezdni i chodników
2. ul. Michałowskiego II etap - remont nawierzchni jezdni
3. ul. Gaudiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
4. ul. Płocka - remont nawierzchni jezdni i chodników
5. ul. Tatrzańska - remont nawierzchni jezdni i chodników
6. ul. Tuwima - remont nawierzchni jezdni i chodników
7. ul. Gwiazdy Polarnej - remont nawierzchni jezdni
8. ul. Karola Miarki - remont nawierzchni jezdni
9. ul. Rodzinna - remont nawierzchni jezdni i chodników (wybrane fragmenty)
10. Aleja Sikornik - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
11. ul. Rolników III etap - remont nawierzchni jezdni i chodników
12. ul. Słowackiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
13. ul. Rybnicka II etap - remont nawierzchni chodników (wybrane fragmenty)
14. ul. Nowy Świat - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
15. ul. Warszawska - remont nawierzchni jezdni i chodników (odcinek od ul.Gierymskiego do ul.Grottgera)
16. ul. Kilińskiego II etap - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
17. ul. Tarnogórska - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
18. Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
19. ul. Daszyńskiego - remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
20. ul. Piastowska - remont murka – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
21. ul. Przyszowska- budowa chodników w kierunku ul. Wrześniowej - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
22. ul. Śniadeckich - budowa chodnika - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
23. ul. Partyzantów - remont chodnika w kier. ul. Fiołkowej - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
24. ul. Tarnogórska - budowa drogi rowerowej do ul. Przydrożnej - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
25. ul. Jowisza – utwardzenie terenu wraz z budową 10 miejsc postojowych - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
26. ul. Piaskowa - budowa do 10 miejsc postojowych, ul. Kosmonautów - budowa do 10 miejsc postojowych - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
27. ul. Ziemowita – remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
28. ul. Daszyńskiego 83-81 – remont nawierzchni zjazdu - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.
29. ul. Przyszowska – budowa trzech odcinków chodników w rejonie ul. Wrześniowej nr 1-3 - zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

Źróło: ZDM w Gliwicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.